Program już nieaktywny

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie oświatą kierowane są do osób, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Kierunki studiów: EdukacjaZarządzanie