Celem studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie oświatą jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.
Kierunki studiów: EdukacjaZarządzanie