Program już nieaktywny

Kochasz drewno? Chcesz dowiedzieć się jak o nie dbać, pielęgnować aby zachowało jak najdłużej swoje piękno. Chcesz pogłębić swoją wiedzę za zakresu środków ochrony, konserwacji oraz tradycyjnych technik zdobniczych. Studia Podyplomowe Konserwacji Drewna dadzą Ci taką możliwość! Na studiach spotkasz wykładowców z muzeum w Wilanowie, ASP w Warszawie czy innych ośrodków muzealnych zajmujących się drewnem zabytkowym. Celem Podyplomowych Studiów Konserwacji Drewna, prowadzonych przez Wydział Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jest pogłębienie wiedzy słuchaczy z zakresu historii sztuki oraz rozwinięcie kompetencji technicznych uzupełnionych o wiedzę przyrodniczą i jej praktyczne wykorzystania w konserwacji mebli i drewnianych konstrukcji zabytkowych.

Adresaci studiów:
Studia w pierwszej kolejności przeznaczone są dla:

  • miłośników sztuki,

  • osób prowadzących własną firmę wykonującą meble metodami rzemieślniczymi,

  • osób prowadzących własną firmę działającą w zakresie konserwacji mebli zabytkowych,

  • osób prowadzących własną firmę w zakresie handlu meblami zabytkowymi,

  • osób prowadzących własną firmę specjalizującą się w remontach zabytkowych konstrukcji drewnianych,

  • absolwentów studiów wyższych zainteresowanych problematyką stylistyki, konstrukcji i technologii wykonania mebli zabytkowych,

  • specjalistów w innych dziedzinach stykających się w pracy zawodowej z drewnem jako surowcem i materiałem.Program studiów:
W programie kształcenia znajdują się następujące przedmioty:

- Anatomia i patologia drewna;
- Dzieje budownictwa i architektury drewnianej;
- Historia mebli z elementami konstrukcji;
- Konserwacja i restauracja mebli;
- Mikroklimat a drewno;
- Materiały nierdzewne w zabytkach;
- Ochrona i konserwacja drewno;
- Ochrona konstrukcji drewnianych;
- Podstawowe wiadomości o stylach;
- Rysunek meblowy z zastosowaniem technik komputerowych.

W trakcie studiów słuchacze poza zajęciami teoretycznymi z zakresu ochrony i konserwacji drewna, stylów w meblarstwie czy technik zdobniczych, zdobędą praktyczne umiejętności podczas 100h godzin prac warsztatowych. Warunkiem otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach (minimum 80% zajęć), uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego, obejmującego tematykę prowadzonych zajęć oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.Rekrutacja:
Organizacja studiów: studia trwają 2 semestry i rozpoczynają się w semestrze zimowym.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów, które obejmuje:
- podanie o przyjęcie na studia,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia,
- dowód wpłaty wpisowego.

Termin składania dokumentów do 15.09.2016 r.

Dokumenty należy złożyć do Sekretarza Studiów:
dr inż. Izabela Burawska
e-mail: izabela_burawska@sggw.pl
fax/tel.: (22) 593-85-41
I piętro, pok. nr 1/58
godz. 9.00-14.00

dr inż. Anna Różańska - Kierownik studiów
e-mail: annamaria.rozanska@gmail.com
tel. (22) 593-85 42
I piętro, pok. 1/61
godz. 10.00 - 16.00

lub przesłać na adres:
Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Konserwacji Drewna”

Kierunki studiów: Przyrodnicze