BHP
Jeśli chcesz być doskonale przygotowanym specjalistą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to kierunki studiów podyplomowych z tej grupy są dla Ciebie wielką szansą. Należy bezwzględnie pamiętać, że BHP jest jednym z najistotniejszych filarów dobrze zarządzanej firmy. Jeśli widzisz siebie w pracy w służbach BHP, to ten kierunek pozwoli Tobie na zdobycie odpowiednich umiejętności i wiedzy. Jest on także dedykowany osobom, które są już zatrudnione w tym obszarze, ale planują podnieść swoje kwalifikacje.
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Studia podyplomowe z zakresu Zarządzani bezpieczeństwem i higieną pracy, prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjali ...
Kierunki studiów:
Studium podyplomowe bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie
Celem studiów podyplomowych na kierunku "Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie" jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą z zakresu nowoczesnych narzędzi kształtowania warunków i środowiska pr ...
Kierunki studiów:
Prawo pracy
Udział w studium z zakresu "Prawa pracy" dedykowany jest osobom, które chciałyby poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktycznym wymiar ...
Kierunki studiów:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Celem studiów "Bezpieczeństwo i higiena pracy" jest podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie studentów z współczesnymi, nowoczesnymi narzę ...
Kierunki studiów:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Celem Studiów z zakresu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie i wzbogacenie wiedzy słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kierunki studiów:
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo i higiena pracy" prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przygotowują do pracy na stanowiskach związanych z BHP w firmach i instytucja ...
Kierunki studiów: