Częstochowa

Częstochowa jest ważnym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i oświatowym na współczesnej mapie województwa Śląskiego. Działają tutaj uczelnie państwowe i liczne prywatne szkoły wyższe. Wysokie standardy edukacji i mnogość wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym przyciąga co roku do Częstochowy rzesze kandydatów na studia.
Lokalne uczelnie posiadają ponadto w swoich ofertach szeroki wachlarz kierunków, które realizowane są w trakcie studiów podyplomowych.
Aglomeracja Częstochowska jest także doskonałym miejscem do podjęcia pracy przez absolwentów, a to wszystko dzięki rozwiniętemu sektorowi handlu i przemysłu.