Kierunki studiów podyplomowych w Elblągu

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu mają za zadanie przekazanie wiedzy dającej praktyczne kompetencje do prowadzenia zajęć w różnego typu świetlicach zarówno szkolnych jak i lokalnych.

Międzynarodowe Studia Coachingu

Studia podyplomowe Międzynarodowe Studia Coachingu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu mają na celu profesjonalne przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu coucha.

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Studia podyplomowe Zarządzanie kapitałem ludzkim realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu skierowane dla kadry kierowniczej, w tym kadry rezerwowej przedsiębiorstw sektora prywatnego oraz publicznego działających w sferze usług, produkcji, handlu, a także administracji publicznej.

Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów p…

Studia podyplomowe Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu mają wyposażyć słuchacza w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu audytora wewnętrznego i kontrolera.

Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe

Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu mają za zadanie przekazanie słuchaczom umiejętności w zakresie rozwiązania konfliktów na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron.

Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne

Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne do pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz dla tych, którzy pragną zdobyć wiedzę pedagogiczna uwzględniającą wymogi reformy edukacji i aktualne potrzeby edukacyjne...

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu realizuje program studiów opracowany w oparciu o ramowy program MENiS z zakresu „Terapii pedagogicznej”.

Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Elblągu