Finanse
Kierunek studiów: Finanse

Studia podyplomowe z dziedziny Finansów cieszą się niesłabnącą popularnością wśród osób, które chcą rozwijać swoją wiedzę biznesową i umiejętności analityczne. Przekrój dostępnych kierunków studiów w tej dziedzinie jest bardzo szeroki. Dzięki temu potencjalni słuchacze mogą dostosować kierunek do aktualnie wykonywanej pracy lub poszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje w cenionym na rynku pracy obszarze.

Podyplomowe studia menadżerskie

(Szczecin)
Podyplomowe studia menadżerskie realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie są ofertą dla osób posiadających już wykształcenie wyższe, ale w innej niż ekonomiczna dziedzinie naukowej lub studiujących wiele lat temu, chcących odświeżyć wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zarządzania w Szczecinie

Prawo Rynku Kapitałowego

(Warszawa)
Podyplomowe Studia Prawa Rynku Kapitałowego dedykowane są osobom legitymującym się wykształceniem o profilu prawniczym lub ekonomicznym. Posiadanie wiedzy na temat rynku kapitałowego nie jest konieczne.
Kierunki studiów:
prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Prawo Ubezpieczeniowe

(Warszawa)
Program podyplomowego studium Prawa Ubezpieczeniowego obejmuje wykłady z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie, a także seminaria z podziałem na konkretne specjalizacje.
Kierunki studiów:
prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Przedsiębiorczość z Doradztwem Zawodowym

(Poznań)
Studia podyplomowe "Przedsiębiorczość z Doradztwem Zawodowym" przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcieliby prowadzić przedmiot "Przedsiębiorczość" i pokrewne w szkołach ponadgimnazjalnych oraz "Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym" w szkołach gimnazjalnych.
Kierunki studiów:
prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Rachunkowość

(Kraków)
Studia podyplomowe Rachunkowość realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Krakowie mają na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji samodzielnego i głównego księgowego, a także do samodzielnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Rachunkowość i finanse

(Lublin)
Studia podyplomowe Rachunkowość i finanse prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie realizowane są we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Lublinie.
Kierunki studiów:
prowadzący: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rachunkowość i rewizja finansowa

(Warszawa)
Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i regulacje polskie oraz wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, a także prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy.
Kierunki studiów:
prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Zamówienia publiczne

(Warszawa)
Podyplomowe Studium Zamówień Publicznych pozwala słuchaczom na zapoznanie się z przetargowymi i poza przetargowymi formami wydatkowania środków publicznych. Przybliżenie tej problematyki wychodzi naprzeciw zainteresowaniom coraz większej liczby osób, które uczestniczą w realizacji procesu zamówieniowego na różnych szczeblach administracji rządowej oraz samorządowej.
Kierunki studiów:
prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa w Konkurencyjnej Gospodarce

(Poznań)
Studia kierowane są m.in. do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę nt. zarządzania finansami przedsiębiorstwa w konkurencyjnej gospodarce.
Kierunki studiów:
prowadzący: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej

(Warszawa)
Studium podyplomowe Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej dedykowane jest w pierwszej kolejności pracownikom "odbiorców ostatecznych", zwłaszcza zajmujących stanowiska bezpośrednio związane albo utworzone dla zarządzania środkami funduszy.
prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji