Informatyka

Studia podyplomowe z ITStale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w branży IT, perspektywa wysokich zarobków oraz kariery w międzynarodowych firmach sprawiają, że coraz więcej osób rozważa rozpoczęcie pracy w branży IT. Podyplomowe kierunki informatyczne to świetne rozwiązanie zarówno dla specjalistów chcących zdobyć konkretne umiejętności i certyfikaty, jak i dla absolwentów innych kierunków chcących się przebranżowić.

Studia podyplomowe Administrator infrastruktury informatycznej realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie ugruntowanie wiedzy słuchaczy w zakresie systemów IT, które wykorzystywane są w środowiskach sieci LAN oraz w centrach danych. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych instruktorów NOVELL, CISCO oraz administratorów Oracle i VMWare, jak również pracowników PWSZ.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Administrowanie Sieciami Komputerowymi to studia podyplomowe proponowane przez Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Studia dedykowane są absolwentom posiadającym dyplom ukończenia studiów wyższych lub studentom ostatniego roku studiów.
miejscowość: Lublin   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Studia podyplomowe Grafika komputerowa realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przekazanie studentom umiejętności związanych z szeroko rozumianym pojęciem zaawansowanej grafiki komputerowej.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu „Informatyka” w szkołach podstawowych i gimnazjach.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poszerzenie wiedzy w zakresie zagadnień informatyzacji. Absolwenci zdobędą i poszerzą wiedzę z zakresu: informatyzacji obrotu prawnego oraz działalności jego uczestników, przepisów prawnych i wynikających z nich obowiązków oraz uprawnień, realizacji obowiązków związanych z informatyzacją i korzystania z niesionych przez nią uprawnień.
miejscowość: Łódź   |   prowadzący: Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji
Studia podyplomowe na kierunku "Programowanie obrabiarek CNC", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowanie użytkowników procesów technologicznych uwzględniających obrabiarki sterowane numerycznie.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
SAP ERP – narzędzia i praktyczne zastosowania to unikatowe w skali całego kraju studia podyplomowe prowadzone przez Sopocką Szkołę Wyższą. Przygotowują do pracy w dużych działach IT w szczególności przy centrach usług wspólnych typu Business Process Outsourcing i Shared Service Center. Dzięki nim słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności związaną z funkcjonowaniem systemów SAP. Absolwenci są przygotowani do egzaminów związanych z takimi certyfikacjami, jak TERP 10 SAP ERP, ISTQB oraz ITIL.
miejscowość: Sopot   |   prowadzący: Sopocka Szkoła Wyższa
Chcesz zabezpieczyć komputer lub sieć komputerową przed atakami i infekcjami oraz tworzyć profesjonalne portale i sklepy internetowe? Tworzyć i zarabiać na aplikacjach mobilnych dla Androida i iOSa? Zarządzać firmą nie wstając od komputera? Mamy dla Ciebie radę: wybierz studia podyplomowe "Sieci i systemy komputerowe, bazy danych", prowadzone przez Politechnikę Śląską w Gliwicach.
miejscowość: Gliwice   |   prowadzący: Politechnika Śląska w Gliwicach
Studia podyplomowe "Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto", prowadzone przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, są doskonałą szansą dla wszystkich osób, które chcą zostać liderami zmian w swoich społecznościach lokalnych i firmach.
miejscowość: Kraków   |   prowadzący: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Studia podyplomowe Systemy Sterowania i Nadzoru w Budynkach prowadzone przez Zakład Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej na Instytucie Elektrotechniki i Elektrotechnologii Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej dostarczą wiedzy z zakresu nowoczesnych systemów sterowania i nadzoru wykorzystywanych do zarządzania infrastrukturą techniczną w obiektach budowlanych.
miejscowość: Lublin   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Studia podyplomowe Współczesne Technologie Informatyczne – Tworzenie Aplikacji Mobilnych prowadzone przez Instytut Informatyki na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej mają za zadanie doskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie projektowania i wytwarzania aplikacji na urządzenia mobilne.
miejscowość: Lublin   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Studia podyplomowe Telekomunikacja Światłowodowa prowadzone przez Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przygotowane zostały dla osób zainteresowanych wykorzystaniem i rozbudową infrastruktury sieci telekomunikacyjnej, techniką światłowodową, urządzeniami optoelektronicznymi, metodami modulacji w telekomunikacji cyfrowej.
miejscowość: Lublin   |   prowadzący: Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Studia Podyplomowe Telekomunikacja, Informatyka i Zarządzanie to oferta edukacyjna przeznaczona dla osób, które mają potrzebę uaktualnienia, uzupełnienia, usystematyzowania lub poszerzenia swojej wiedzy w szeroko rozumianych dziedzinach informatyki, telekomunikacji i teleinformatyki. Oferta jest skierowana zarówno do projektantów i inżynierów jak i do osób na stanowiskach kierowniczych podejmujący
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Systematycznie rosnące zapotrzebowanie na kierowników projektów IT, rozwój nowych technologii, projektowe i elastyczne podejście do organizacji prac IT determinują dużą potrzebę na wykwalifikowaną i kompleksowo przygotowaną kadrę zarządzającą. Odpowiedzią na rynkowe trendy jest kierunek "Zarządzanie projektami IT w oparciu o Prince2, Scrum i elementy ITIL" prowadzony w ramach Akademii Menedżera na Uczelni Łazarskiego.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Celem studiów Zarządzanie projektem ERP (SAP), prowadzonych w ramach Akademii Menedżera na Uczelni Łazarskiego, jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektem informatycznym klasy ERP. Studia skierowane są m.in. do pracowników firm wdrażających lub rozwijających system klasy ERP np. SAP.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
znaleziono 15