Celem studiów podyplomowych jest zdobycie podstaw teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych: prawniczych, ekonomicznych, użytkowych oraz tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego. Absolwent może przystąpić ponadto do egzaminu na tłumacza przysięgłego w dziedzinie tłumaczenia pisemnego i ustnego tekstów związanych z prawem, biznesem i ekonomią.
kierunek:  Filologia i języki obce   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
znaleziono 1


Uczelnie prowadzące studia podyplomowe w Katowicach