Marketing, reklama

marketingStudia podyplomowe z dziedzin marketingu i reklamy pozwalają na zdobycie nowych umiejętności i pogłębienie już posiadanej wiedzy.
Słuchacze mają do dyspozycji szeroki wachlarz dostępnych kierunków: marketing, e-commerce, reklama, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz public relations. Wiedza i umiejętności z tych dziedzin są poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

Zarządzanie i marketing
Studia podyplomowe na kierunku "Zarządzanie i marketing", prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych ...
Komunikacja społeczna i public relations (Nowe media i techniki promocji)
Studia podyplomowe Komunikacja społeczna i public relations (Nowe media i techniki promocji) realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu umożliwiają nabyci ...
Public relations
Celem studiów podyplomowych na kierunku Public relations jest doskonalenie praktycznych umiejętności organizowania i prowadzenia działań PR w firmach komercyjnych, instytucjach państwowych oraz organi ...
Nowoczesny marketing
Podczas studiów podyplomowych na kierunku Nowoczesny marketing studenci zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą planowania i realizacji działań marketingowych. Zapoznają się z nowymi trendami oraz instrum ...
Kierunki studiów:
Komunikacja kryzysowa dla służb mundurowych, medycznych i społecznych
Studia podyplomowe "Komunikacja kryzysowa dla służb mundurowych, medycznych i społecznych", prowadzone przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, mają na celu wypracowanie i wzmocnienie ...
Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu
Celem studiów podyplomowych na kierunku "Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu" jest przygotowanie absolwentów studiów I lub II stopnia do nowoczesnego oraz innowacyjnego zarządzania rozwojem prod ...
Kierunki studiów:
Zarządzanie - studia menedżerskie na poziomie MBA
Studia "Zarządzanie - Studia Menedżerskie na Poziomie MBA", oferowane przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, umożliwiają zdobycie umiejętności do podjęcia aktywności zawodo ...
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)
Podyplomowe studia "Społeczna Odpowiedzialność Biznesu" czyli Corporate Social Responsibility (CSR) prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przygotowują do pracy w tym o ...
Zarządzanie projektami
Celem studiów jest dostarczenie szerokiej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności niezbędnych do uporządkowanego oraz skutecznego zarządzania projektami w dowolnej branży, tj. zapoznanie Słuch ...
Neuro-Marketing i Neuro-Sprzedaż
Studia podyplomowe Neuro-Marketing i Neuro-Sprzedaż, realizowane w ramach Akademii Marketera na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, są odpowiedzą za zapotrzebowanie rynku na specjalistów od wspierania i  ...
Kierunki studiów:
Public Relations i Marketing Medialny
Studia podyplomowe "Public Relations i Marketing Medialny", prowadzone w ramach Akademii Marketera na Uczelni Łazarskiego, mają na celu przygotowanie profesjonalnej kadry, gotowej do pracy w każdej dz ...