Medycyna, zdrowie

Studia podyplomowe z zakresu medycyny i zdrowia przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tych dziedzinach. Kierunki specjalistyczne przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów medycznych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje.
Cechą charakterystyczną studiów podyplomowych z zakresu Medycyny i zdrowia jest ogromna ilość wiedzy, którą należy sobie przyswoić w ich trakcie.

Dietetyka
Celem studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka jest zdobycie podstawowej wiedzę medyczną i technologicznej z zakresu żywienia człowieka w różnych okresach rozwojowych. Studia przygotowują do planow ...
Kierunki studiów:
Bezpieczeństwo Żywności i Suplementów Diety
Studia podyplomowe Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety prowadzone przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej to nowy interdyscyplinarny ...
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
Program studiów Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psycholo ...
Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia
Studia podyplomowe Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania różnymi strefami zdrowia publicznego, współpracy z innymi uczestnikami sektor ...
Kierunki studiów:
Prawo Medyczne, Bioetyka i Socjologia Medycyna
Studium z zakresu Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla osób bezpośrednio związanych z sektorem medycznym, leczeniem, administracją opieki zdrow ...
Kierunki studiów:
Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna
Studia podyplomowe Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna prowadzone przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie dzięki współpracy z Instytutem Kardiologii w Aninie.
Kierunki studiów:
Fizjoterapia w Sporcie
Studia podyplomowe Fizjoterapia w sporcie prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji. Studia mają na celu wykształcenie absolwenta, który będzie potrafił skorzystać z całej gamy technik manualny ...
Kierunki studiów:
Odnowa Biologiczna
Studia podyplomowe Odnowa biologiczna prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w gabinetach odnowy biologicznej i SPA, w klubach spo ...
Kierunki studiów:
Rehabilitacja Dzieci i Niemowląt
Studia podyplomowe Rehabilitacja dzieci i niemowląt prowadzone przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie skierowane są dla osób pracujących lub przygotowujących się do pracy placówkach edukacyjnyc ...
Kierunki studiów:
Rehabilitacja w Geriatrii
Studia podyplomowe Rehabilitacja w geriatrii prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnyc ...
Kierunki studiów:
Profilaktyka Chorób Kręgosłupa
Studia podyplomowe Profilaktyka chorób kręgosłupa prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie. Studia mają na celu przygotowanie absolwenta, który będzie posiadał wiedzę i umiejętności ...
Kierunki studiów:
Rehabilitacja Okołooperacyjna
Studia podyplomowe Rehabilitacja okołooperacyjna prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie. Celem studiów Rehabilitacja okołooperacyjna jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie ...
Kierunki studiów:
Analityka i diagnostyka chemiczna
Studia podyplomowe "analityka i diagnostyka chemiczna" na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów na kierunkach eksperymentalnych, takich jak chemia, ...
Kierunki studiów:
Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej
Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej mają kilkunastoletnią tradycję i cieszą się bardzo dobrą opinią, wśród nauczycieli oraz w kręgu diagnostów laboratoryjnych. W trakcie studiów prezentowane s ...
Kierunki studiów:
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Studia Żywienie Człowieka i Dietetyka stanowią uzupełnienie przygotowania merytorycznego absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliżonym do zakresu ...
Kierunki studiów:
Jakość Żywności i Systemy jej Gwarantowania
Celem Studiów podyplomowych Jakość żywności i systemy jej gwarantowania jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnego z normami seri ...
Kierunki studiów:
Podejście Sensoryczne w Diagnozie i Terapii Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju.
Studia podyplomowe Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju realizowane przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie mają na celu wykształcenie terapeuty integracji s ...
Kierunki studiów: