Medycyna, zdrowie

Studia podyplomowe z zakresu medycyny i zdrowia przeznaczone są dla wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tych dziedzinach. Kierunki specjalistyczne przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów medycznych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje.
Cechą charakterystyczną studiów podyplomowych z zakresu Medycyny i zdrowia jest ogromna ilość wiedzy, którą należy sobie przyswoić w ich trakcie.

Dietetyka
Celem studiów podyplomowych na kierunku Dietetyka jest zdobycie podstawowej wiedzę medyczną i technologicznej z zakresu żywienia człowieka w różnych okresach rozwojowych. Studia przygotowują do planow ...
Kierunki studiów:
Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety
Studia podyplomowe "Bezpieczeństwo żywności i suplementów diety", prowadzone przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, to nowy interdyscyp ...
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia
Program studiów "Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odpowiada na potrzeby nauczycie ...
Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia
Studia podyplomowe z zakresu "Zarządzania placówkami ochrony zdrowia", prowadzone Wyższą Szkołę Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu organizacji i zar ...
Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyna
Studium z zakresu Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny, prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla osób bezpośr ...
Kierunki studiów:
Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna
Studia podyplomowe Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie we współpracy z Instytutem Kardiologii w Aninie. Studia przeznaczone są dla osób ...
Kierunki studiów:
Fizjoterapia w sporcie
Studia podyplomowe Fizjoterapia w sporcie prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji. Studia mają na celu wykształcenie absolwenta, który będzie potrafił skorzystać z całej gamy technik manualny ...
Kierunki studiów:
Odnowa biologiczna
Studia podyplomowe na kierunku "Odnowa biologiczna", prowadzone przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie, mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w gabinetach odnowy biologicznej i SPA,  ...
Kierunki studiów:
Rehabilitacja dzieci i niemowląt
Studia podyplomowe Rehabilitacja dzieci i niemowląt prowadzone przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie skierowane są dla osób pracujących lub przygotowujących się do pracy placówkach edukacyjnyc ...
Kierunki studiów:
Rehabilitacja w geriatrii
Studia podyplomowe Rehabilitacja w geriatrii prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie. Celem studiów jest dostarczenie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnyc ...
Kierunki studiów:
Profilaktyka chorób kręgosłupa
Studia podyplomowe Profilaktyka chorób kręgosłupa prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie. Studia mają na celu przygotowanie absolwenta, który będzie posiadał wiedzę i umiejętności ...
Kierunki studiów:
Rehabilitacja okołooperacyjna
Studia podyplomowe Rehabilitacja okołooperacyjna prowadzone są przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie. Celem studiów Rehabilitacja okołooperacyjna jest teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie ...
Kierunki studiów:
Analityka i diagnostyka chemiczna
Studia podyplomowe "Analityka i diagnostyka chemiczna", prowadzone na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, przeznaczone są głównie dla absolwentów studiów na kierunkach eksperymentalnych, takic ...
Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej
Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej mają kilkunastoletnią tradycję i cieszą się bardzo dobrą opinią, wśród nauczycieli oraz w kręgu diagnostów laboratoryjnych. W trakcie studiów prezentowane s ...
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Studia Żywienie Człowieka i Dietetyka stanowią uzupełnienie przygotowania merytorycznego absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zbliżonym do zakresu ...
Jakość Żywności i Systemy jej Gwarantowania
Celem Studiów podyplomowych Jakość żywności i systemy jej gwarantowania jest zapoznanie Słuchaczy z najnowszymi zasadami systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodnego z normami seri ...
Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Studia podyplomowe Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju realizowane przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji w Warszawie mają na celu wykształcenie terapeuty integracji s ...
Kierunki studiów: