Literatura i kultura Podlasia

Literatura i kultura PodlasiaWydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku od roku akademickiego 2016/2017 poszerzy swoją ofertę studiów podyplomowych o nowy kierunek: „Literaturę i kulturę Podlasia. Edukacja-animacja-promocja.”

Technologia piwowarstwa

Technologia piwowarstwaWydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uruchamia od roku akademickiego 2016/2017 unikatowy kierunek studiów podyplomowych: Technologię piwowarstwa.

MBA Logistyka – Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

MBA Logistyka – Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostawUczelnia Łazarskiego od roku akademickiego 2016/2017 uruchamia nowy program studiów Master of Business Administration (MBA): Nowoczesna Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem dostaw. Program skierowany jest do kadry menedżerskiej oraz osób związanych zawodowo z obszarem logistyki i zarządzaniem łańcuchem dostaw, które chcą poszerzyć posiadaną wiedzę i zdobyć dodatkowe kompetencje.

Rachunkowość i zarządzanie finansowe na UŁ

Rachunkowość i zarządzanie finansowe na UŁWydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza księgowych, członków zarządów oraz rad nadzorczych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w o sprawozdawczości i rachunkowości, do udziału w nowych studiach podyplomowych: Rachunkowość i zarządzanie finansowe w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych

Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznychWydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej od roku akademickiego 2016/2017 będzie prowadzić unikatowy w skali kraju kierunek studiów podyplomowych: Inżynierię produkcji urządzeń elektronicznych. Na studiach kształcić się będą obecni i przyszli inżynierowie produkcji w kluczowej dla Pomorza i Polski branży ICT.

Studia MBA - informacje dla kandydatów

Studia MBA (kompendium wiedzy dla kandydatów)MBA (Master of Business Administration) to najbardziej prestiżowe na świecie studia podyplomowe, których celem jest kształcenie menedżerów najwyższego szczebla. Program studiów MBA realizowany jest najczęściej przez cztery semestry w trybie zaocznym (weekendowym). Studia tego typu prowadzone są przez najlepsze polskie uczelnie państwowe i prywatne.

Celem studiów podyplomowych jest przybliżenie słuchaczom wiedzy na temat systemu źródeł prawa oraz form i przesłanek hierarchicznej kontroli zgodności aktów normatywnych, reguł postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz rodzajów i skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Adresaci studiów:
Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Studia podyplomowe adresowane są po pierwsze do osób wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego oraz osób odbywających odpowiednie aplikacje prawnicze. Po drugie, słuchaczami studiów mogą zostać pracownicy organów samorządu terytorialnego zajmujący się obsługa prawną tych jednostek.

Program studiów:
Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu:
• Konstytucyjnego systemu źródeł prawa;
• Modeli i rodzajów kontroli konstytucyjności prawa;
• Pozycji ustrojowej i kompetencji Trybunału Konstytucyjnego;
• Przesłanek merytorycznych rozpoznania skargi konstytucyjnej;
• Szczegółowych wymogów dotyczących skarg konstytucyjnych w sprawach z zakresu prawa podatkowego;
• Przesłanek merytorycznego rozpoznania wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;
• Postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym;
• Rodzajów i skutków orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego;

Rekrutacja:
Czas trwania: 2 semestry, 144 godziny wykładów oraz 16 godzin warsztatów; zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym, w soboty i niedziele.

Kierownik Studium – dr Jarosław Sułkowski
email: sulkowski@wpia.uni.lodz.pl, tel. kom. 691-722-377

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
dr Anna Michalak
+48 507-159-702
amichalak@wpia.uni.lodz.pl

Adres:
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo
globe compass silver  Współpraca
Zapraszamy do podjęcia współpracy uczelnie publiczne oraz niepubliczne, które prowadzą studia podyplomowe lub studia MBA i są zainteresowane promocją swojej oferty edukacyjnej.

student  Studenci
Szukasz studiów podyplomowych lub studiów MBA? W naszym serwisie znajdziesz bogatą ofertę kierunków prowadzonych przez polskie uczelnie państwowe i prywatne.
contact  Kontakt z nami

Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY
ul. Niegolewskich 19/4
60-233 Poznań

tel. 61 657 94 74

Formularz kontaktowy
SZKOŁA WYŻSZA IM. B. JAŃSKIEGO W WARSZAWIE
SZKOŁA WYŻSZA IM. B. JAŃSKIEGO W WARSZAWIE
WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI W POZNANIU
WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI W POZNANIU
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH
PreviousNext