Pedagogika
Kierunek studiów: Pedagogika

pedagogikaStudia podyplomowe na kierunkach pedagogicznych opierają się w głównej mierze na zespole nauk o wychowaniu. Pomagają w rozwijaniu wiedzy i kluczowych umiejętności, które niezbędne są w realizowaniu procesów wychowawczo-edukacyjnych.
W ramach tych studiów można zdobyć kwalifikacje zarówno o charakterze wychowawczym, jak i biznesowym (np. studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego).

Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia

(Dąbrowa Górnicza)
Program studiów Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jedyne takie studia podyplomowe w kraju.
Kierunki studiów:
prowadzący: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Broker (doradca) edukacyjny i zawodowy

(Opole)
Studia podyplomowe Broker (doradca) edukacyjny i zawodowy realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu mają za zadanie przygotowanie do praktycznej pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu

Diagnoza i terapia pedagogiczna

(Chełm)
Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie przeznaczone są dla osób pragnących posiadać kwalifikacje z zakresu diagnozy pedagogicznej i terapii pedagogicznej.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie

Diagnoza i terapia pedagogiczna

(Elbląg)
Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu realizuje program studiów opracowany w oparciu o ramowy program MENiS z zakresu „Terapii pedagogicznej”.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu

Diagnoza i terapia pedagogiczna

(Opole)
Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu przygotowują do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w świetlicach terapeutycznych, prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu

Doradztwo zawodowe

(Łomża)
Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Łomży mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodowego, w szczególności doradztwa w zakresie trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia, przygotowania uczniów do roli pracowników oraz samozatrudnienia.
Kierunki studiów:
prowadzący: Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży

Doradztwo zawodowe

(Chełm)
Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie kierowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich (preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, socjologia, prawo).
Kierunki studiów:
prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

(Zabrze)
Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu skierowane są do nauczycieli i wychowawców pracujących w szkołach, placówkach kształcenia specjalnego, szkołach z oddziałami integracyjnymi, w których są osoby z niepełnosprawnością intelektualną.  ...
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim

(Chełm)
Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie skierowane są do osób chcących uzysać uprawnienia w zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.
Kierunki studiów:
prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

(Chełm)
Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w zakresie przygotowania do pracy w przedszkolu i szkole w systemie zintegrowanym (klasy I- III) oraz stawiają nauczycielom możliwości awansu zawodowego.
Kierunki studiów:
prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie