Pedagogika

pedagogikaStudia podyplomowe na kierunkach pedagogicznych opierają się w głównej mierze na zespole nauk o wychowaniu. Pomagają w rozwijaniu wiedzy i kluczowych umiejętności, które niezbędne są w realizowaniu procesów wychowawczo-edukacyjnych.
W ramach tych studiów można zdobyć kwalifikacje zarówno o charakterze wychowawczym, jak i biznesowym (np. studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego).

Diagnoza i terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie przeznaczone są dla osób pragnących posiadać kwalifikacje  ...
Kierunki studiów:
Oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Chełmie mają przygotować uczestników do pracy z osobami niepełnosprawnymi.  ...
Kierunki studiów:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami edukacji uczniów autystycznych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami edukacji uczniów autystycznychStudia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami edukacji uczniów autystycznych realizowane przez Szko ...
Kierunki studiów:
Międzynarodowe studia coachingu
Studia podyplomowe Międzynarodowe studia coachingu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Krakowie dają kompetencje do prowadzenia sesji coachingu z klienta ...
Kierunki studiów:
Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Studia Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Krakowie umozliwiają zdobycie uprawnień do pracy w roli nauczyc ...
Kierunki studiów:
Terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie mają za zadanie przygotowanie specjalistów w zakresie organizacji  ...
Kierunki studiów:
Oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Szczecinie mają na celu nabycie przez uczestników kwalifikacji uprawniających ...
Kierunki studiów:
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu realizuje program studiów opracowany w oparciu o ramowy pr ...
Kierunki studiów:
Międzynarodowe studia coachingu
Studia podyplomowe Międzynarodowe Studia Coachingu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu mają na celu profesjonalne przygotowanie uczestników do wy ...
Kierunki studiów:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu mają za zadanie przekazanie wiedzy dającej praktyczne ko ...
Kierunki studiów:
Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Elblągu są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje peda ...
Kierunki studiów:
Doradztwo zawodowe
Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Łomży mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli doradcy zawodow ...
Kierunki studiów:
Oligofreonpedagogika
Studia podyplomowe Oligofreonpedagogika realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Łomży mają na celu doskonalen i poszerza umiejętności nauczycieli i wychowawc ...
Kierunki studiów:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Łomży adresowane są do osób zatrudnionych w placówkach oś ...
Kierunki studiów:
Przygotowanie pedagogiczne
Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Łomży mają na celu uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji pedagogicznyc ...
Kierunki studiów:
Broker (doradca) edukacyjny i zawodowy
Studia podyplomowe Broker (doradca) edukacyjny i zawodowy realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu mają za zadanie przygotowanie do praktycznej pracy in ...
Kierunki studiów:
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Opolu przygotowują do pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicz ...
Kierunki studiów:
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu sk ...
Kierunki studiów:
Międzynarodowe studia coachingu
Studia podyplomowe Międzynarodowe studia coachingu realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu mają na celu profesjonalne przygotowanie uczestników do wyk ...
Kierunki studiów:
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do pracy z dzie ...
Kierunki studiów:
Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
Studia podyplomowe "Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, mają za zadanie przekazanie wiedzy w zakresie profilaktyki społecznej ni ...
Kierunki studiów:
Pedagogika opiekuńcza
Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńcza realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie przygotowują słuchaczy do pracy w charakterze pedagogów - wychowawców w placówkach opiekuńczo-wych ...
Kierunki studiów: