Pedagogika i edukacja

Studia podyplomowe z pedagogiki i edukacjiPedagogikę i edukację można uznać za podstawę funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Proces zdobywania wiedzy wymaga jednak zaangażowania specjalistów, którzy będą potrafili ją skutecznie przekazać. Jeśli posiadasz odpowiednie wykształcenie i wiążesz swoją przyszłość z obszarem edukacyjnym, to poniższe programy podyplomowe pomogą Ci w zdobyciu dodatkowych kompetencji.

Program studiów "Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jedyne takie studia podyplomowe w kraju.
miejscowość: Dąbrowa Górnicza   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Podyplomowe studia dzienne dla przyszłych nauczycieli matematyki i języka polskiego prowadzone przez Szkołę Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego to pierwsze tego typu studia dla przyszłych nauczycieli. Studia są bezpłatne, odbywają się w trybie dziennym, a ich integralną część stanowią zajęcia praktyczne. Absolwenci po roku nauki otrzymują uprawnienia nauczycielskie. W trakcie studiów jest możliwość ubiegania się o stypendium.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
Studia podyplomowe na kierunku "Doradztwo zawodowe", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, kierowane są w pierwszej kolejności do osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów magisterskich (preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, socjologia, prawo). Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w udzielaniu specjalistycznej pomocy młodzieży i osobom dorosłym w wyborze: zawodu, szkoły, kierunku szkolenia, podjęcia lub zmiany zatrudnienia.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: dydaktyka języka polskiego jako obcego to studia podyplomowe przygotowujące filologów, pedagogów i absolwentów innych kierunków humanistycznych do pracy lektora języka polskiego jako obcego. Wymagana jest znajomość jednego języka obcego na poziomie B, a w przypadku obcokrajowców zaawansowana znajomość języka polskiego.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Studia podyplomowe z zakresu "Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim", realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, skierowane są w pierwszej kolejności do wszystkich osób, które chciałyby uzyskać niezbędne uprawnienia do prowadzenia nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz w klasach I – III szkoły podstawowej.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w zakresie przygotowania do pracy w przedszkolu i szkole w systemie zintegrowanym (klasy I- III) oraz stawiają nauczycielom możliwości awansu zawodowego.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają charakter kwalifikacyjny, a ich celem jest przygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotu „Informatyka” w szkołach podstawowych i gimnazjach.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem to studia podyplomowe mające charakter doskonalący. Zostały zaplanowane jako forma rozwoju kompetencji zawodowych aktywnych nauczycieli języka polskiego na II etapie edukacyjnym oraz nauczycieli edukacji początkowej pracujących w przedszkolach oraz w szkołach podstawowych.
miejscowość:   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: komunikacja profesjonalna: wystąpienia publiczne, negocjacje, dyskusje, współpraca z mediami to studia podyplomowe adresowane do osób, które z racji wykonywanego zawodu muszą się sprawnie komunikować w przestrzeni publicznej i społecznej. Założeniem organizatorów jest, aby opracować dla indywidualnych potrzeb każdego słuchacza program doskonalenia kompetencji i niwelowania braków i ograniczeń.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Program studiów podyplomowych na kierunku "Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: komunikacja słowem - język w działaniu" obejmuje zajęcia między innymi z zakresu stylistyki, językoznawstwa, komunikacji pozawerbalnej, a także warsztaty, na których słuchacze uczą się organizowania swojej wypowiedzi i zasad komunikacji.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Studia podyplomowe w zakresie logopedii realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie mają za zadanie przygotowywać słuchaczy do zawodu logopedy. Kandydaci na studia podyplomowe w zakresie logopedii nie mogą posiadać wad wymowy.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Filologia polska w praktyce, ścieżka programowa: logopedia – problemy pisania i czytania w szkole to studia podyplomowe adresowane przede wszystkim do czynnych nauczycieli nauczania zintegrowanego i języka polskiego na różnych szczeblach i poziomach nauczania (również dla nauczycieli przedszkola) i mają służyć podwyższeniu i rozszerzeniu wiedzy w zakresie nauki czytania i pisania w szkole.
miejscowość: Warszawa   |   prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki Instytut Polonistyki Stosowanej
Celem studiów podyplomowych "Mediacje i negocjacje społeczne", prowadzonych przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej, jest przygotowanie studentów pod względem teoretycznym i praktycznym do profesjonalnego prowadzenia pertraktacji społecznych, czyli negocjacji i mediacji oraz skutecznego rozwiązywania konfliktów.
miejscowość: Bielsko-Biała   |   prowadzący: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Menedżerskie studia podyplomowe dla kadry kierowniczej oświaty prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej dają kwalifikację związane z wykształceniem, które zgodnie z wymaganiami prawa musi posiadać nauczyciel ubiegający się o kierowanie podległą placówką edukacyjną. Dają kwalifikacje do kierowania zespołem pracowników, wdrażania reform oświatowych oraz kształtowania umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą menedżerską w pracy zawodowej w sektorze edukacji.
miejscowość: Gdańsk   |   prowadzący: Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii
Studia podyplomowe Nauczanie matematyki realizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie maja na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji do nauczania matematyki jako drugiego przedmiotu w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej.
miejscowość: Chełm   |   prowadzący: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
znaleziono 28