Prawo
Kierunek studiów: Prawo

Prawnicze studia podyplomowe pomagają w zdobyciu wiedzy i specjalistycznych umiejętności, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy. Studenci mogą przyswoić sobie wiedzę z zakresu negocjacji biznesowych i sądowych, biologii sądowej, etc. Kierunki prawnicze, które realizowane są na poziomie studiów podyplomowych, są doskonałym sposobem na podniesienie własnych kwalifikacji.

Biologia sądowa

(Gdańsk)
Studia podyplomowe na kierunku Biologia sądowa adresowane są do osób, które w obecnej lub przyszłej pracy zawodowej korzystają z wiedzy z kilku dziedzin nauki: biologii, medycyny oraz prawa np. wymiar sprawiedliwości, organy ścigania oraz zakłady medycyny sądowej.
Kierunki studiów:
prowadzący: Uniwersytet Gdański Wydział Biologii

Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe

(Kraków)
Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Krakowie rozumiane jako alternatywa dla drogi sądowej kładą nacisk na praktykę biznesu w sytuacjach konfliktu, ale też taką organizację przedsiębiorstwa, która minimalizuje wystąpienie konfliktu.
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Krakowie

Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe

(Zabrze)
Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe i pozasądowe realizowane przez Szkołę Wyższą im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu umożliwiają zdobycie umiejętności rozwiązania konfliktu na zasadzie dobrowolności, akceptowalnego porozumienia bez wygranych i przegranych stron, jako alternatywa wobec drogi sądowej.
Kierunki studiów:
prowadzący: Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Zabrzu

Negocjacje, mediacje oraz inne alternatywne metody rozwiązywania sporów

(Warszawa)
Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób legitymujących się wykształceniem prawniczym. Na studia mogą być również przyjęte osoby, które ukończyły studia z zakresu ekonomii, socjologii, administracji i psychologii oraz managerowie, posiadający podstawową wiedzę w zakresie prawa.
Kierunki studiów:
prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Prawo Międzynarodowe i Służba Zagraniczna

(Warszawa)
Celem studium Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z teorią, funkcjonowaniem i egzekwowaniem prawa międzynarodowego, ale również z kwestiami kontrowersyjnymi i mającymi znaczenie praktyczne.
Kierunki studiów:
prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Prawo Pracy

(Warszawa)
Udział w studium dedykowany jest osobom, które chciałyby poszerzyć posiadaną wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktycznym wymiarze, zajmujących się tematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej.
Kierunki studiów:
prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

(Lublin)
Studia podyplomowe Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych prowadzone przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i praktycznych rozwiązań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Kierunki studiów:
prowadzący: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Prawo sportowe i organizacja imprez masowych

(Warszawa)
Główną tematyką studiów jest prawo sportowe oraz regulacje różnych gałęzi prawa regulujących problemy prawne w sporcie. W ramach studium omawiane będą ponadto zagadnienia związane z organizacją i bezpieczeństwem imprez masowych.
Kierunki studiów:
prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Prawo Spółek

(Warszawa)
W ostatnich latach można zaobserwować bardzo intensywną działalność legislacyjną dotyczącą dziedziny prawno-gospodarczej. Jest to następstwem nie tylko postępujących zmian polityki gospodarczej państwa, ale także włączenia Polski do struktur unijnych.
Kierunki studiów:
prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Prawo Ubezpieczeniowe

(Warszawa)
Program podyplomowego studium Prawa Ubezpieczeniowego obejmuje wykłady z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie, a także seminaria z podziałem na konkretne specjalizacje.
Kierunki studiów:
prowadzący: Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji