Celem studiów jest przygotowanie kandydatów do pracy oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności osób pracujących w przedsiębiorstwach w działach zajmujących się jakością produktu.

Program studiów podyplomowych powstał w oparciu o realne potrzeby, jakie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego zgłaszają w ramach Pomorskiego Klastra ICT Interizon oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich uruchomienie jest odpowiedzią na potrzeby rekrutacyjne przedsiębiorstw produkcyjnych z branży technicznej w regionie i w całej Polsce.

Adresaci studiów:
Zajęcia skierowane są do absolwentów studiów technicznych oraz z zakresu zarządzania jakością pierwszego i drugiego stopnia, jak i wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych, mechatronicznych i mechanicznych. Adresatami studiów są również pracownicy przedsiębiorstw zatrudnieni w obszarze jakości, inżynierii, technologii i produkcji, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie narzędzi jakościowych oraz zdobyć niezbędną w zawodzie inżyniera jakości wiedzę techniczną, a także pracownicy innych działów, którzy zamierzają ubiegać się o pracę w działach jakości.

Program studiów:
Program obejmuje zajęcia w postaci wykładów, ćwiczeń, realizacji projektów, laboratoriów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, z przewagą zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów z dziedziny jakości i nauk technicznych.

Liczba godzin przypadających na każdego słuchacza – 204, z czego 70 godzin, to zajęcia ćwiczeniowe lub laboratoryjne prowadzone w mniejszych grupach. Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz Wydziału Mechanicznego, a także wielu ekspertów-praktyków (doświadczonych pracowników Flextronics International Poland z obszaru jakości, inżynierii, Lean).

Program studiów podyplomowych powstał w oparciu o realne potrzeby, jakie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego zgłaszają w ramach Pomorskiego Klastra ICT Interizon oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich uruchomienie jest odpowiedzią na potrzeby rekrutacyjne przedsiębiorstw produkcyjnych z branży technicznej w regionie i w całej Polsce. Program obejmuje zajęcia w postaci wykładów, ćwiczeń, realizacji projektów, laboratoriów, wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach, z przewagą zajęć praktycznych prowadzonych przez specjalistów z dziedziny jakości i nauk technicznych.

Zakres tematyczny:

Wprowadzenie do pracy w działach jakości – metody, techniki i narzędzia jakości
Systemy zarządzania jakością i ich audytowanie
Zarządzanie jakością dostaw
Jakość w procesach produkcyjnych
Inspekcja wizualna produktu
Zarządzanie reklamacjami klienta wewnętrznego i zewnętrznego
Podstawy techniki w elektronice i technologii mechanicznej
Metody weryfikacji jakości produktów elektronicznych
Procesy produkcyjne w branży technicznej
Wprowadzenie do koncepcji Lean
Zarządzanie zespołem

Jednostka prowadząca:
Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

Kontakt:
Agnieszka Sałbut
+48 58 348 63 24
asalbut@zie.pg.gda.pl

Adres:
ul. Traugutta 79
80-233 Gdańsk


Program w kategorii:
Kierunki studiów: TechniczneZarządzanie