Studia podyplomowe Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej prowadzone przez Śląską Wyższą Szkołę Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach:
- łączą kwalifikacje zawodowe i akademickie,
- przygotowują do zdania egzaminu CIA (Certified Internal Auditor) w języki polskim co jest szczególnie ważne po zmianie ustawy o finansach publicznych z dnia 16 grudnia 2006 roku, znoszącej egzaminy państwowe na audytora wewnętrznego. oraz wprowadzają szereg nowych uprawnień zawodowych za wystarczające kwalifikacje audytorskie takiej jako ww CIA oraz CFE (Certified Fraud Examiner) i CIPGAP (Certified Government Auditing Professional).

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej posiada zgodę ACFE na uznawanie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych certyfikatem Audytora Wewnętrznego II stopnia PIKW równoważnych 10 punktom (z 80 potrzebnych) dla zdobycia desygnacji Certfied Fraud Examiner (CFE). Posiada również największe i najdłuższe w Polsce doświadczenie w organizowaniu studiów podyplomowych z kontroli i audytu wewnętrznego. Program studiów jest stale uaktualniany i dostosowany do polskiego i międzynarodowego ustawodawstwa.

Absolwenci studiów podyplomowych kierunku "Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach i w administracji publicznej" równolegle z Dyplomem oraz certyfikatem Audytora II Stopnia PIKW mają możliwość wystąpienia o przyznanie międzynarodowych kwalifikacji w procesie zwolnienia z egzaminu:
- Certified Internal Controls Auditor (CICA) - Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej
- Certified Controls Specialist (CCS) - Certyfikowany Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej
Zainteresowani mogą dodatkowo otrzymać certyfikat w języku angielskim.

Adresaci studiów:
Adresatami studiów są absolwenci uczelni wyższych, audytorzy wewnętrzni, osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, a także osoby, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności.

Program studiów:
Program studiów obejmuje zajęcia z następujących modułów tematycznych:
- Otoczenie rynkowe organizacji rynkowych. Prawo gospodarcze;
- Administracja publiczna;
- Finanse publiczne;
- Otoczenie rynkowe organizacji rynkowych. Prawo gospodarcze;
- Zarządzanie w działalności gospodarczej i administracji publiczne;
- Finanse przedsiębiorstw;
- Rachunkowość finansowa;
- Rachunkowość budżetowa;
- Analiza finansowa w działalności gospodarczej i sektorze finansów publicznych;
- Analiza ryzyka;
- Planowanie w audycie wewnętrznym.

Rekrutacja:
Studia trwają dwa semestry i odbywają się w trybie studiów zaocznych, a warunkiem ukończenia studiów jest:
- uzyskanie zaliczeń z przedmiotów wykładanych w trakcie studiów,
- napisanie i obrona pracy dyplomowej.

Jednostka prowadząca:
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach

Kontakt:
Teresa Pol-Błachut
+48 32 256 10 10
+48 602 764 726
crk@swsz.katowice.pl
polblachut@o2.pl

Adres:
ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice


Program w kategorii: