Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej mają kilkunastoletnią tradycję i cieszą się bardzo dobrą opinią, wśród nauczycieli oraz w kręgu diagnostów laboratoryjnych. W trakcie studiów prezentowane są najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii oraz mikrobiologii i wirusologii, ponadto w programie uwzględnione zostały także wybrane zagadnienia z biotechnologii.

W trakcie studiów prezentowane są najnowsze osiągnięcia genetyki molekularnej, biologii komórki, immunologii oraz mikrobiologii i wirusologii.
Studia podyplomowe z Biologii Molekularnej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie trwają 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje około 200 godzin wykładów i 70 godzin ćwiczeń-demonstracji. Wykłady prowadzone są głównie przez kadrę naukową Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz przez specjalistów zaproszonych z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie i Wydziału Lekarskiego Collegium Medium UJ.

Program studiów:
W programie uwzględnione zostały także zagadnienia z biotechnologii, takie jak znaczenie organizmów transgenicznych (np. genetycznie modyfikowana żywność) oraz terapia genowa. Wykłady poparte są prezentacjami i ćwiczeniami z zakresu hodowli komórkowych, niektórych technik inżynierii genetycznej, jak również wybranych technik biochemicznych.

Przedmioty wchodzące w skład programu studiów:
Genetyka molekularna; Biologia komórki, Rośliny transgeniczne; Biosynteza białka; Struktura i funkcja białek; Fotosynteza; Kultury tkanek i komórek roślinnych; Immunologia; Mikrobiologia; Wirusologia; Sygnalizacja międzykomórkowa; Cytokiny, genomika i proteomika; Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin; Biologia wolnorodnikowa; Rola żywienia w zapobieganiu chorobom nowotworowym; Współczesne metody mikroskopowe badania struktury i funkcji komórki; Choroby genetyczne i metody badań z nimi związane; Diagnostyka molekularna; Terapie genowe; Molekularne mechanizmy angiogenezy; Apoptoza i stres komórkowy; Wybrane zagadnienia ekspresji genów; Bioinformatyka; Modelowanie molekularne; Analiza DNA w kryminalistyce.

Rekrutacja:
O rekrutacji na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy odbywają się od czerwca do początku września za pośrednictwem uniwersyteckiego systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK): www.erk.uj.edu.pl.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Kontakt:
dr Tomasz Panz
+48 12 664 65 14
tomasz.panz@uj.edu.pl

Adres:
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków


Program w kategorii: