Studia podyplomowe Biznes w biotechnologii powstały z myślą o osobach, które zamierzają zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą związaną z biotechnologią lub zarządzać firmami z branży life science. Studia prowadzone są przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI).

Studia podyplomowe Biznes w biotechnologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie trwają 1 rok (2 semestry). Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje około 120 godzin wykładów i 80 godzin ćwiczeń praktycznych. Zajęcia są w dużej mierze realizowane przez praktyków (menedżerów, członków kadry zarządzającej) rozwijających przedsiębiorstwa w branży life science na terenie kraju oraz ekspertów w zakresie transferu technologii, marketingu i zarządzania ze Szwecji, Rosji i Stanów Zjednoczonych.

Adresaci studiów:
Projekt studiów podyplomowych Biznes w biotechnologii w skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających zorganizować oraz prowadzić działalność gospodarczą związaną z biotechnologią czy też z pokrewnymi branżami. Są to studia dla osób już pracujących na stanowiskach kierowniczych, które są zainteresowane podnoszeniem poziomu innowacyjności przedsiębiorstw.
Uczestnikami mągą być absolwenci studiów ekonomicznych oraz studiów przyrodniczych (w szczególności biotechnologii).

Wykształcenie biotechnologiczne nie jest warunkiem wzięcia udziału w projekcie. Program studiów przewiduje zajęcia wyrównawcze dla osób nie związanych dotychczas z obszarem nauk przyrodniczych (life science), jak i dla osób mających mniejsze doświadczenie w zakresie zarządzania.

Program studiów:
Wykłady teoretyczne z zakresu nauk przyrodniczych i ekonomicznych są prowadzone przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz innych czołowych polskich uczelni.
Moduły przedmiotów wchodzących w skład programu studiów:
Biotechnologia dla menedżerów – biotechnologia jako dziedzina biznesu (1a);
Ekonomia dla biotechnologów – ogólne zasady działania rynku (1b);
Innowacyjny biznes w life science;
Transfer technologii w branży life science;
Struktura przedsiębiorstwa innowacyjnego;
Sprzedaż, marketing i komunikacja;
Zarządzanie przedsiębiorstwem w branży life science;
Finansowanie innowacji w bio-biznesie, controling;
Prawo w biznesie;
Rozwój firmy – współpraca z otoczeniem.

Przedmioty (1a) i (1b) są przedmiotami wyrównawczymi i prowadzone są, odpowiednio, dla osób z wykształceniem ekonomicznym i osób z wykształceniem biotechnologicznym (biologicznym, biochemicznym, biofizycznym itp.).

Rekrutacja:
O rekrutacji na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy odbywają się od czerwca do początku września za pośrednictwem uniwersyteckiego systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK): www.erk.uj.edu.pl.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Kontakt:
dr Tomasz Panz, Justyna Morawska-Płoskonka
+48 12 664 65 14
+48 12 297 46 12
tomasz.panz@uj.edu.pl
justyna.morawska@jci.pl

Adres:
ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków


Program w kategorii:
Kierunki studiów: PrzyrodniczeZarządzanie