Aranżacja i stylizacja przestrzeni na Wyższej Szkole Sopockiej to praktyczne studia podyplomowe związane z architekturą oraz architekturą wnętrz. W trakcie ćwiczeń i wykładów słuchacze poznają najważniejsze zasady analizy zasad użytkowania przestrzeni publicznej, jak i najlepsze praktyki na przygotowanie aranżacji ze zwróceniem szczególnej uwagi na funkcjonalność czy kompozycję. Absolwent rozpoznaje i potrafi zdefiniować cechy charakterystyczne dla poszczególnych stylów i epok oraz posiada umiejętność swobodnej interpretacji i komponowania stylów. Ponadto potrafi aranżować określoną przestrzeń w zamierzony przez siebie sposób, ze świadomością adekwatności użytych materiałów. Absolwent posiada również opanowany warsztat pracy: tworzy szkice koncepcyjne, moodboard (tablica inspiracji), makiety oraz posiada wiedzę w zakresie technik zdobniczych i oświetlenia.

Adresaci studiów:
Studia zostały przygotowane z myślą o osobach, które są zainteresowane tematyką projektowania wnętrz, a w szczególności użytecznością architektury i wystroju wnętrz. Oprócz teoretycznego przygotowania, słuchacze uczą się obsługi Auto-Cad’a. Studia z powodzeniem mogą rozpocząć osoby, które chcą zawodowo zająć się projektowaniem wystroju wnętrz czy miejsc użyteczności publicznej, a także osoby posiadające doświadczenie w tej branży.

Program studiów:
W ramach programu studiów słuchacze uczestniczą ćwiczeniach i wykładach dotyczących:

ogółu problemu kreacyjnego w aranżacji wnętrz,
podstawowych różnic w projektowaniu poszczególnych wnętrz użytkowych,
historii terenów zielonych,
modelowanie,
Auto-Cad’a jako narzędzia niezbędnego w procesie projektowania prawidłowego zapisu idei twórczej oraz odczytu wykonawczego,
podstaw ergonomii,
technik świetlnych w aranżacji wnętrz.

Rekrutacja:
Słuchaczami mogą zostać absolwenci każdego kierunku studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.

Jednostka prowadząca:
Sopocka Szkoła Wyższa

Kontakt:
Halina Nowicka
+48 505 139 566
hnowicka@ssw.sopot.pl

Adres:
ul. Rzemieślnicza 5
81-855 Sopot


Program w kategorii: