Czas trwania: trzy semestry.

Warunki zaliczania: w każdym semestrze należy zdać cztery egzaminy, a w semestrze II i III dodatkowo zaliczyć seminarium i konwersatoria.

Dokument uzyskiwany: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci studiów:
Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy interesują się funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych.

Limit miejsc: 100

Program studiów:
Program studiów (285 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
- Podstawowe pojęcia prawoznawstwa,
- Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego,
- Nauka administracyjna i zagadnienia samorządu terytorialnego,
- Wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego,
- Prawo administracyjne,
- Zagadnienia prawa cywilnego i handlowego,
- Prawo administracyjne gospodarcze,
- Wybrane zagadnienia prawa pracy,
- Wybrane zagadnienia prawa rolnego,
- Wybrane zagadnienia prawa finansowego,
- System postępowania administracyjnego,
- Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego.

Sposób zaliczania przedmiotów: 4 egzaminy po każdym semestrze. Dodatkowo w 2 i 3 semestrze obowiązkowe są po dwa konserwatoria i jedno seminarium na zaliczenie.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Adam Brzozowski, prof. dr hab. Jacek Jagielski, prof. UW dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow, prof. UW dr hab. Andrzej Wach, prof. UW dr hab. Andrzej Zakrzewski, doc. dr Zdzisław Jarosz, dr hab. Cezary Banasiński, doc. dr Marek Grzybowski, dr Maria Kawecka-Sobczak, doc. dr Marek Szubiakowski, dr Paweł Wojciechowski.

Rekrutacja:
Koszt za całość studiów podyplomowych:
- 5 250 zł (opłata jednorazowa)
- 5 550 zł (opłata w trzech ratach)

Rekrutacja otwarta. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Bernadeta Piekarska
+48 22 55 24 316
psa@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Administracja