Wykładowcami są pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz specjaliści z zakresu psychologii, medycyny i ubezpieczeń. Organizatorzy liczą w szczególności na zainteresowanie ze strony lekarzy, magistrów pielęgniarstwa i położnictwa oraz osób reprezentujących inne zawody związane z branżą medyczną i szeroko rozumianą opieką zdrowotną. Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Leszek Kubicki, prof. dr hab. Roman Wieruszewski, prof. dr hab. Eleonora Zielińska, prof. dr hab. Inetta Jędrasik Jankowska, prof. dr hab. Ewa Gruza, doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, prof.dr hab. dr Zbigniew Banaszczyk, prof.dr hab. Maria Boratyńska, prof. dr hab. Przemysław Konieczniak, prof. dr hab. Michał Skrzypek, prof. dr hab. Zbigniew Szawarski, prof. dr hab. Alicja Przyłuska-Fiszer, prof. dr hab. Jacek Hołówka, prof. dr hab. Paweł Łuków, prof. dr hab. Barbara Woynarowska, prof. dr hab. Małgorzata Fuszara, prof. dr hab. Elżbieta Zakrzewska- Manterys, dr Jan Kulesza.


Adresaci studiów:
Studium z zakresu Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla osób bezpośrednio związanych z sektorem medycznym, leczeniem, administracją opieki zdrowotnej, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Limit miejsc: 120 osób

Program studiów:
Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studium: - Pojęcie prawa medycznego, podstawowe akty normatywne, - Zarządzanie opieką zdrowotną, prawne formy organizacji opieki medycznej, - Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, - Paternalizm medyczny, - Badania kliniczne, - Transplantacje, - Embriologia, - Medycyna reprodukcyjna, - Prawo w medycynie sądowej, - Konkurencja w medycynie.

Rekrutacja:
Warunki ukończenia: egzamin w formie testów
Czas trwania: dwa semestry.
Dokument uzyskiwany: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt za całość studiów podyplomowych:
- 4.000 zł (opłata jednorazowa)
- 4.200 zł (opłata w dwóch ratach)
- 4 400 zł (opłata w czterech ratach)

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:

+48 22 55 24 318
klinika@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Medycyna, zdrowie