Program podyplomowego studium Prawa Ubezpieczeniowego obejmuje wykłady z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń na życie, a także seminaria z podziałem na konkretne specjalizacje.

Słuchacze studium podyplomowego Prawa Ubezpieczeniowego otrzymają kompendium niezbędnej wiedzy z wymienionych działów prawa oraz z prawa cywilnego, administracyjnego i Unii Europejskiej. Omawiane będą także procedury dochodzenia odszkodowań.

Czas trwania: dwa semestry.

Koszt za całość studiów podyplomowych: 4 800 zł, opłata jednorazowa lub w trzech ratach: pierwsza rata 1700 zł, druga rata 1700 zł, trzecia rata 1600 zł.

Adresaci studiów:
Dla kogo? Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych

Limit miejsc: 60

Program studiów:
Program Studium (180 godzin wykładów + 10 godzin seminarium)

I. Problematyka ubezpieczeń gospodarczych
1. Ubezpieczenia na życie
2. Ubezpieczenia majątkowe
3. Ubezpieczenia obowiązkowe
4. Ubezpieczenia OC
5. Umowa ubezpieczenia
6. Zasady odpowiedzialności za szkodę
7. Postępowanie przed sądami
8. Podstawy publicznego prawa gospodarczego
9. Międzynarodowa koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

II. Problematyka ubezpieczeń społecznych
1. Emerytury: repartycyjne, kapitałowe, niższym wieku, pomostowe, rolnicze, uzupełniające emerytury „unijne”
2. Renty inwalidzkie i rodzinne
3. Zasiłki chorobowe
4. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
6. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, zbieg tytułów do ubezpieczenia)
7. Ubezpieczenia zdrowotne

Wykłady prowadzą pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UW oraz profesorowie SGH i innych uczelni, a także sędziowie Sądu Najwyższego i specjaliści z ZUS oraz towarzystw ubezpieczeniowych, a także specjaliści z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Ubezpieczonych.

Zaliczenie semestrów na podstawie punktacji wynikającej z obecności na zajęciach oraz oceny pracy dyplomowej.

Rekrutacja:
Koszt studiów: 4 800 zł, opłata jednorazowa lub w trzech ratach: pierwsza rata 1700 zł, druga rata 1700 zł, trzecia rata 1600 zł.

Rejestracja internetowa poprzez uczelniany system obsługi studentów (USOS) adres: irksp.wpia.uw.edu.pl

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

Dokument uzyskiwany: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Mirosława Kaliniec
+48 22 55 22 900
m.kaliniec@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa


Program w kategorii: