Program studiów jest skierowany przede wszystkim do osób zainteresowanych zagadnieniami prawa europejskiego oraz wszystkich tych, dla których wiedza z tego zakresu będzie użyteczna w praktyce zawodowej. Takie założenie ma swoje implikacje zarówno dla koncepcji organizacyjnych (zajęcia w soboty i niedziele), jak i programowych (odpowiedni dobór tematyki zajęć).

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest bez wątpienia wielkim wyzwaniem dla praktyki obrotu prawnego, wymaga tym samym prowadzenia intensywnych działań edukacyjnych.

Zadaniem studiów jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych i samorządowych do stosowania prawa Unii Europejskiej oraz udzielania skutecznej pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczeń wynikających z tego prawa. Dobór wykładowców oraz przyjęte techniki nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć. Wykłady prowadzą najlepsi specjaliści z WPiA UW oraz przedstawiciele praktyki prawniczej.

Adresaci studiów:
Program Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej jest przede wszystkim skierowany do osób zainteresowanych zagadnieniami prawa europejskiego oraz wszystkich tych, dla których wiedza z tego zakresu będzie użyteczna w praktyce zawodowej.

Program studiów:
Program studiów (170 godzin) obejmuje następujące przedmioty:
Europejskie prawo autorskie, Europejskie prawo podatkowe, Europejskie prawo spółek, Europejskie prawo własności przemysłowej, Europejskie prawo żywnościowe, Jurysdykcja sądów cywilnych oraz wzajemne uznawanie orzeczeń, Ochrona konkurencji w Unii Europejskiej, Ochrona konsumenta w UE, Polityka UE w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu, Polska polityka integracyjna, Pomoc publiczna w Unii Europejskiej, Prawo energetyczne Unii Europejskiej, Stosowanie prawa Unii Europejskiej w praktyce sądów krajowych i krajowych organów administracji, Stosunki zewnętrzne i polityka handlowa UE, Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, Usługi społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej, Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej, Źródła prawa Unii Europejskiej.

Sposób zaliczenia przedmiotów: 6 egzaminów z wybranych przedmiotów (3 w sesji zimowej i 3 w sesji letniej).

Wykładowcami Studiów są: prof. dr hab. Monika Dąbrowska, prof. dr hab. Witold Modzelewski, prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska, prof. dr hab. Adam Opalski; dr hab. prof. UW Robert Grzeszczak, dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, dr Rudolf Ostrihansky, dr Piotr Bogdanowicz, dr Katarzyna Karasiewicz, dr hab. Przemysław Polański, dr Marta Sendrowicz, dr Magdalena Słok-Wódkowska, dr Maciej Taborowski, dr Łukasz Żelechowski.

Rekrutacja:
Warunki ukończenia: złożenie z wynikiem pozytywnym trzech egzaminów w sesji zimowej oraz trzech egzaminów w sesji letniej z dowolnie wybranych przedmiotów objętych programem studiów.

Dokument uzyskiwany po ukończeniu Studium: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Koszt studiów:
- 4 800 zł (opłata jednorazowa) do 20 września 2016
- 5 400 zł (opłata w dwóch ratach): I rata 2 700 zł do 20 września 2016 , II rata 2 700 zł do 01 lutego 2017.

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Beata Grochowska
+48 22 55 27 200
pspue@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
00-347 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: AdministracjaPrawo