Studia umożliwiają słuchaczom zdobycie niezbędnej wiedzy wraz z umiejętnościami praktycznymi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nimi. Program studiów jest zgodny z minimalnymi wymaganiami programowymi ustalonymi przez Ministra Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r.

W związku z dynamicznie rozwijającym się rynkiem nieruchomości istnieje znaczne zainteresowanie uzyskaniem licencji zawodowej wśród osób, które zajmują się administrowaniem budynkami, pośredniczą w w sprzedaży lub wynajmie nieruchomości bądź zamierzają w najbliższej przyszłości podjąć taką pracę.

Czas trwania studiów: dwa semestry.

Adresaci studiów:
Na kierunek rzeczoznawstwo majątkowe, zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo obrotu nieruchomościami są przyjmowani absolwenci wszystkich kierunków studiów.

Limit miejsc: 90 osób – 30 na każdym kierunku.

Program studiów:
Program Studiów jest zgodny z minimalnymi wymogami programowymi określonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2014 r. w zakresie wyceny nieruchomości.

Rzeczoznawstwo Majątkowe (Wycena nieruchomości) obejmuje m. in.: podstawy wiedzy z zakresu prawa; podstawy wiedzy ekonomicznej; podstawy wiedzy technicznej; rzeczoznawca majątkowy; wycena nieruchomości; umiejętności interdyscyplinarne; seminarium dyplomowe i egzamin.

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (216) obejmuje m. in.: podstawy wiedzy z zakresu prawa; podstawy wiedzy ekonomicznej; podstawy wiedzy technicznej; pośrednik w obrocie nieruchomościami; obrót nieruchomościami; umiejętności interdyscyplinarne; seminarium dyplomowe i egzamin.

Zarządzanie nieruchomościami (288) obejmuje m. in.: podstawy wiedzy z zakresu prawa; podstawy wiedzy ekonomicznej; podstawy wiedzy technicznej; zarządca nieruchomości; zarządzanie nieruchomościami; umiejętności interdyscyplinarne; seminarium dyplomowe i egzamin.

Wśród wykładowców są: pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.

Rekrutacja:
Warunki ukończenia: pierwszy semestr kończy się egzaminem pisemnym, drugi semestr kończy się ustnym egzaminem dyplomowym. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego należy złożyć pracę dyplomową.

Dokument uzyskiwany: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rzeczoznawstwo majątkowe: opłata jednorazowa 4 300 zł (lub w trzech ratach: pierwsza rata 2000 zł druga rata 1300 zł trzecia rata 1300 zł),
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami: opłata jednorazowa 3 800 zł (lub w dwóch ratach po 2 000 zł),
Zarządzanie nieruchomościami: opłata jednorazowa 3 800 zł (lub w dwóch ratach po 2 000 zł).

Jednostka prowadząca:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kontakt:
Mirosława Kaliniec
+48 55 22 900
m.kaliniec@wpia.uw.edu.pl

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa


Program w kategorii: