"MBA Logistyka - Nowoczesna logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw" ma na celu dostarczenie gruntownej, aktualnej i obfitującej w aspekty praktyczne, wiedzy z obszaru logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Studia charakteryzują się kompleksowym ujęciem omawianych zagadnień, co pozwala na szerokie i dogłębne zrozumienie tego obszaru.

Adresaci studiów:
Program jest skierowany szczególnie do osób zainteresowanych aktualnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w logistyce. Studia adresowane są przede wszystkim do wyższej i średniej kadry menedżerskiej, osób związanych zawodowo z tym obszarem, chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz udoskonalić kompetencje.

Uczestnikami studiów mogą być także słuchacze, pragnący pozyskać umiejętności, które pozwolą im wejść na logistyczny rynek pracy.

Program studiów:
W programie kształcenia znajdziesz następujące zagadnienia:

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw:
-Wprowadzenie do logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
- Logistyka a strategia biznesowa i konkurencyjność firmy
- Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw
- Zarządzanie zapasami w łańcuchu dostaw
- Centra logistyczne
Zarządzanie projektami i zarządzanie procesowe w logistyce
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie magazynem i logistyka produkcji
- Zarządzanie magazynem
- Logistyka produkcji
Rozwój kompetencji personalnych (komunikacja, negocjacje, budowanie relacji, zarządzanie zespołem, zarządzanie emocjami)
Prawo w logistyce
- Zawieranie umów
- Prawo transportowe
- Prawo celne
- Konsyliacje
- Zakres odpowiedzialności
- Umowy i transakcje w internecie
Transport w logistyce i łańcuch dostaw
- Zarządzanie samochodową flotą transportową
- Organizacja transportu morskiego i portów
- Transport lotniczy
- Transport kolejowy i intermodalny
Zakupy i zaopatrzenie w logistyce
Technologie informacyjne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw
Koszty w logistyce
- Rachunkowość zarządcza
- Koszty w logistyce i
audyt logistyczny
Dystrybucja
- Nowoczesne modele dystrybucji na przykładzie rynku FMCG
- Sieci dystrybucji i lokalizacja
- Transformacja tradycyjnych sieci handlowych w platformy e-commerce

Wizyty studyjne i wizyty gości specjalnych
Innowacje w logistyce i łańcuchu dostaw
Seminarium dyplomowe
Egzamin dyplomowy"

Rekrutacja:
Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunku MPA jest posiadanie dyplomu magisterskiego,
- dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: