Program łączy najnowszą wiedzę, metody i narzędzia zarządzania ludźmi z doświadczeniem praktyków HR. Powstał na gruncie o fundamentalnej dla Centrum Kształcenia Podyplomowego idei kształcenia praktyków przez praktyków i pozwala poznać oraz doskonalić warsztat strategicznego i operacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim, a także osiągnąć znaczący progres w budowie kapitału swojej osobistej marki.

Adresaci studiów:
Program skierowany jest dla kadry wyższego szczebla: dyrektorów i kierowników personalnych, menadżerów innych niż personalni z min. 3 letnim doświadczeniem w zarządzaniu, właścicieli oraz osób zarządzających firmami i organizacjami non-profit, konsultantów i doradców biznesu zainteresowanych problematyką HR oraz HR Biznes Partnerów kluczowych funkcji w organizacjach.

Program studiów:
MODUŁ I. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE BIZNESEM
-Zarządzanie strategiczne
-Podstawy socjologii współczesnej
-Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
-Rachunkowość zarządcza
-Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
-Budowanie kultury organizacyjnej na wartościach
-Zarządzanie różnorodnością (diversity)
-Zrządzanie zmianą
-Przywództwo
-Budowanie zaangażowania i satysfakcji pracowników
-Gra strategiczna

MODUŁ II. ZARZĄDZANIE PROCESAMI HR
-Budowa i rola funkcji HR w organizacji
-Rekrutacja
-Zarządzanie wynagrodzeniami
-Zarządzanie szkoleniami
-System ocen pracowniczych-Performance Managment
-Zarządzanie rozwojem pracowników
-Zarządzanie zespołem
-Zarządzanie talentami
-Motywacja pracowników
-Zarządzanie procesami HR versus prawo pracy
-Gra strategiczna

MODUŁ III. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM - HRM
-Diagnoza potencjału i rozwój - warsztat Insights
-Diacovery
-Psychologia w zarządzaniu
-Zarządzanie godnościowe
-Zarzadzanie poprzez współodpowiedzialność (Accountability)
-Komunikacja wewnętrzna
-CSR. Czy to wystarczy?
-Budowa marki pracodawcy - element polityki personalnej oraz strategii komunikacji firmy a nie HRowa moda (EB)
-Inteligencja emocjonalna
-Kontakty z partnerami społecznymi
-Gra symulacyjna

MODUŁ IV. EFEKTYWNOŚĆ HR
-Zarządzanie wartością firmy
-Pomiar efektywności polityki personalnej
-Lean Managment
-High Performace Organization 2.0
-Analiza projektów doradczych
-Employee Value Proposition
-People Analitics
-Gra symulacyjna

MODUŁ V. ROZWÓJ OSOBISTY
-Marka lidera i profesjonalisty - budowanie reputacji w biznesie i na ryku pracy.
-Zarządzanie zasobami osobistymi i strategia kariery.
-Mentoring i coaching jako ważne elementy stylu zarządzania
-Negocjacje i mediacje
-Zarządzanie stresem i uważnością w relacjach biznesowych (warsztat)
-Przywództwo zbudowane na samoświadomości, autentyczności i osobistych wartościach
-Lider z pasją - lekcja mistrzów sportu
-Biznesowa kultura komunikacji w biznesie
-Etyka, etykieta i savoir-vivre w biznesie
-Warsztat rozwojowy

MODUŁ DYPLOMOWY
-Sesje inspirujące
-Seminaria dyplomowe
-Obrona pracy dyplomowej

Rekrutacja:
Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest:
- Posiadanie wykształcenia wyższego min. magisterskiego
- Posiadanie min. 3 letniego doświadczenia w zarządzaniu funkcją personalną lub min. 5 letniego doświadczenia w innym przypadku określonym w charakterystyce adresatów
- Pozytywny wynik testu kompetencji typu GMAT HC
- Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjne

Dodatkowe uwagi: w procesie rekrutacji dodatkowo punktowane będą rekomendacje (przedłożenie minimum 2 referencji)

Test kompetencji oraz rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w wyznaczonym terminie podanym do wiadomości zarejestrowanego kandydata.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: