Studia podyplomowe "Architekt Marki", prowadzone w ramach Akademii Marketera na Uczelni Łazarskiego, pozwalają słuchaczom na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy od podstaw silnej marki oraz odczytywania mocnych i słabych strony w istniejących już markach w taki sposób, by trwale budować ich przewagę konkurencyjną.

Absolwenci będą również odpowiednio przygotowani do samodzielnego i skutecznego zarządzania marką niezależnie od tego, w jakiej branży będą pracować.

Studia tworzone i prowadzone przez najlepszych managerów marek oraz przedstawicieli agencji reklamowych i PR’owych pozwalają słuchaczom na nabycie umiejętności wyznaczania kierunków rozwoju marki i celów oraz poznanie narzędzi do ich osiągnięcia/realizacji.

Zajęcia mają charakter warsztatowy: 90% zajęć to seminaria, treningi, case study, warsztaty, panele dyskusyjne.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do:
- osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, poszerzyć horyzonty i móc zmienić dotychczasową kategorię produktową;
- osób, które chcą podnieść swoje kompetencje, by móc samodzielnie zarządzać marką lub procesem tworzenia i wprowadzenia marki na rynek;
- pracowników działów marketingu i trade marketingu korporacji; ale również dla MSP, osób pracujących w agencjach reklamowych, agencjach PR, eventowych oraz w domach mediowych.

Program studiów:
W programie kształcenia znaleźć można zajęcia o następującej tematyce:
Zarządzanie marką;
Budowanie marki osobistej;
Skuteczny manager;
Zarządzanie rachunkiem zysków i strat;
Strategie cenowe;
Strategia marki;
Strategie digital;
Efektywna komunikacja w Google;
Segmentacja;
Jakościowe i ilościowe badania w reklamie;
Analiza kondycji marki;
Wyznaczanie kierunków rozwoju marki.

Praca dyplomowa polega na przygotowaniu wprowadzania nowej marki na polski rynek.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: