Studia podyplomowe E-marketing w praktyce, prowadzone w ramach Akademii Marketera przez Uczelnię Łazarskiego, posiadają najszerszy na rynku szkoleniowym zakres dotyczący działań internetowych, uwzględniając dodatkowo Multichannel i Omnichannel, efektywny e-commerce oraz bieżące trendy społecznościowe jak blogging i vlogging. Studia gwarantują także najlepszym studentom 5 miejsc stażowych w wybranych agencjach reklamowych z możliwością podjęcia stałej pracy.

Większość wykładowców to osoby piastujące kierownicze lub dyrektorskie stanowiska w agencjach interaktywnych oraz firmach SEO/SEM.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do:
- osób zainteresowanych rozwojem w branży internetowej;
- osób rozpoczynających karierę w branży internetowej;
- pracowników korporacji po stronie klienta, urzędników państwowych,
- właścicieli sklepów internetowych.

Program studiów:
Program umożliwia słuchaczom uzyskanie gruntownej i aktualnej wiedzy z zakresu szeroko pojętego e-marketingu, w tym w szczególności: wykorzystywania nowych mediów, realizacji projektów internetowych, prowadzenia kampanii online, mechanizmu, wykorzystania i analizy badań prowadzonych w sieci, planowania strategii i zarządzania marką, modeli biznesowych i nowoczesnych narzędzi do prowadzenie e- biznesu, e-commerce , social i marketingu zintegrowanego.

Główny nacisk położony został na zajęcia praktyczne i warsztatowe, które najlepiej przygotowują absolwentów do faktycznych i realnych zadań, zarówno w firmach klienckich, jak i agencjach reklamowych czy domach mediowych.

Moduł I - Wprowadzenie do e-marketing, branding i social media
Moduł II - Badania, strategia, psychologia mediów
Moduł III - Analityka, realizacje projektów, prowadzenie e-biznesu
Moduł IV - Narzędzia e-marketing, PR i prawo

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: