Symulator biznesu to innowacyjne studia podyplomowe, prowadzone w ramach Akademii Menedżera na Uczelni Łazarskiego, oparte w całości na komputerowych symulacjach rynkowych. Program studiów zbudowany jest na czterech filarach: Strategia, Finanse, Marketing, Sprzedaż. Dodatkowo duży nacisk w trakcie zajęć położony zostanie na aspekt zarządzania projektami oraz proces negocjacji biznesowych.Adresaci studiów:
Studia podyplomowe Symulator biznesu dedykowane są kadrze średniego i wyższego szczebla oraz właścicielom przedsiębiorstw. Jednocześnie kierunek ten może być idealną platformą rozwojową dla osób, które mają być przygotowane do zarządzania przedsiębiorstwem.

Program studiów:
Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów:
- Analiza rynku i wskaźniki marketingowe;
- Zarządzanie portfelem produktów;
- Strategie cenowe;
- Zarządzanie projektami w organizacji;
- Fazy zarządzania projektami;
- Techniki i narzędzia zarządzania projektami;
- Przygotowanie się do negocjacji biznesowych;
- Techniki negocjacyjne;
- Kontrola efektywności biznesowej w negocjacjach;
- Analiza rynku i wskaźniki marketingowe ;
- Tworzenie i kontrola planów sprzedażowych;
- Rachunkowość zarządcza.

Rekrutacja:
Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie kompletu dokumentów, na który składa się:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- CV,
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
- skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: