Celem kształcenia na kierunku „Neuro-przywództwo”, prowadzonym w ramach Akademii Menedżera na Uczelni Łazarskiego” jest przekazanie słuchaczom najnowszych osiągnięć neuronauki, czyli interdyscypliny naukowej zajmującej się mózgiem, w kontekście przywództwa. Dzięki tej wiedzy oraz umiejętnościom słuchacze staną się efektywnymi przywódcami dla siebie i innych, gdyż dogłębnie zrozumieją ukryte mechanizmy działania oraz potrzeby współpracowników, klientów, kontrahentów i swoje własne.

Każdy uczestnik studiów oprócz sprawdzonych strategii rozwoju biznesu przekazywanych przez praktyków, otrzyma też cztery międzynarodowe certyfikaty Structogram 1- Klucz do poznania siebie, Triogram- Klucz do poznania innych, Structogram 3- Klucz do poznania klienta, Structogram 4- Klucz do poznania współpracownika, których zdobycie na otwartym rynku to koszt 4.000.tys złotych. Certyfikaty wydawane są w języku polskim i angielskim. Uznawane są w 21 krajach na świecie.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do osób zarządzających zespołami. Do osób prowadzących i chcących rozwijać własne działania biznesowe zarówno indywidualnie (liderów samych siebie) jak i w oparciu o zespół. Oraz dla wszystkich otwartych na własny rozwój osobisty i zawodowy.

Wiedza i umiejętności przekazywane podczas studiów stanowią też wsparcie i dają przewagę konkurencyjną osobom planującym uruchomić własne przedsięwzięcia dzięki wskazaniu skutecznych strategii biznesowego działania.

Program studiów:
Proces nauczania podczas studiów został oparty o międzynarodowe narzędzie STRUCTOGRAM i TRIOGRAM (Analiza biostukturalna), które pozwalają w sposób precyzyjny określić predyspozycje własne, predyspozycje współpracowników ale i co równie ważne preferencje i potrzeby klientów i kontrahentów.

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:
1. Neuronauka a przywództwo
2. Mózg lidera
3. Skuteczne zarządzanie zespołem
4. Lider w działaniu
5. Lider w relacji z pieniędzmi
6. Skuteczne wywieranie wpływu
7. Neurosprzedaż i Neuromarketing
8. Lider wystąpień i prezentacji
9. Wiarygodny lider- Marka osobista lidera
10. Lider a stres
11. Lider w mediach

Rekrutacja:
Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego
- CV
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia)
- dostarczenie skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: