Studia podyplomowe z zakresu "Zarządzanie zasobami ludzkimi", prowadzone w ramach Akademii HR na Uczelni Łazarskiego, skierowane są do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z obszarem zarządzania ludźmi.

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry kierowniczej, w tym menedżerów ds. personalnych w przedsiębiorstwach i innego rodzaju organizacjach. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności we wszystkich obszarach procesu kadrowego, kreowania polityki personalnej organizacji w wymiarze strategicznym i taktycznym, badania kompetencji zawodowych, w tym predyspozycji osobowościowych do zawodu, konstruowania systemów zarządzania kompetencjami zawodowymi i talentami pracowników. Dowiedzą się, jak budować relacje zawodowe między kobietami i mężczyznami z uwzględnieniem specyfiki obu płci. Odbędą sesję coachingową, nauczą się wykorzystywać coaching w swojej pracy zawodowej.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są w głównej mierze do:
- menedżerów personalnych,
- przedsiębiorców,
- kadry kierowniczej MŚP,
- pracowników działów personalnych,
- konsultantów HR i trenerów biznesu, chcących poszerzyć i aktualizować swoje umiejętności zawodowe,
- osób zmieniających zawód i planujących rozwój swojej kariery zawodowej w obszarze HR.

Program studiów:
Studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi odbywają się w formie zajęć aktywizujących Słuchaczy, w tym wykładów, konwersatoriów, projektów i warsztatów.

Program kształcenia opiera się na 5 niezależnych modułach:
Moduł I. Elementy procesu kadrowego
Moduł II. Doskonalenie umiejętności społecznych
Moduł III. Psychologia i prawo w ZZL
Moduł IV. Nowoczesne trendy w zarządzaniu ludźmi
Moduł V. Nowoczesne zarządzanie i przywództwo

Rekrutacja:
Warunkiem przyjęcia na studia jest dostarczenie przez kandydatów następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: