Celem kierunku "Lean Management", prowadzonego w ramach Akademii zarządzania procesowego na Uczelni Łazarskiego, jest dostarczenie słuchaczom gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean.

Zyski z wdrożenia Lean to m.in.: podniesienie satysfakcji klienta, budowanie zaangażowania pracowników, wygenerowanie oszczędności oraz uniknięcie strat.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla:
- specjalistów i inżynierów zajmujących się wsparciem bądź optymalizacją procesów,
- pracowników działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia,
- kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla,
- właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw,
- studentów studiów stacjonarnych,
- wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem kompetencji w zakresie doskonalenia procesów.

Program studiów:
Program studiów opiera się przede wszystkim na warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu niezbędnego do przekazania wiedzy na temat istoty Lean.

Program studiów opiera się przede wszystkim na warsztatach, grach biznesowych oraz elementach wykładu niezbędnego do przekazania wiedzy na temat istoty Lean. Wybrane zajęcia realizowane w trakcie studiów:
- Co to znaczy Lean? Gra symulująca proces produkcyjny;
- Kaizen, czyli ciągłe doskonalenie;
- Analizy przyczyn źródłowych, czyli jak rozwiązywać problemy;
- SMED. Szybkie przezbrojenie;
- 5S. Organizacja miejsca pracy i zarządzanie wizualne;
- TPM. Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń;
- TWI. Uniwersalny program doskonalenia metod pracy.

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą doświadczeni praktycy Lean z wieloletnim doświadczeniem branżowym.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu uiszczenia wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: