Celem Studium trenerów i coachów, prowadzonego w ramach Akademii Trenera i Coacha na Uczelni Łazarskiego, jest dostarczenie uczestnikom umiejętności związanych z prowadzeniem coachingu oraz szkoleń warsztatowych poprzez pogłębienie wiedzy i umiejętności uczestników związanych z projektowaniem szkoleń, w tym w zakresie technik i narzędzi analizy potrzeb szkoleniowych, tworzenia i prowadzenia warsztatów szkoleniowych, badania efektywności szkoleń, rozwój praktycznych umiejętności radzenia sobie w roli coacha i trenera biznesu.Adresaci studiów:
Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i specjalności, wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem zarządzania ludźmi.

Do wzięcia udziału w studiach podyplomowych zachęcamy szczególnie:
- menedżerów personalnych i kandydatów na to stanowisko,
- trenerów wewnętrznych, trenerów biznesu i kandydatów do zawodu trenera,
- kadrę kierowniczą, która w zakresie swoich obowiązków lub swoich oczekiwań widzi potrzebę rozwijania i wspierania swoich współpracowników w rozwoju umiejętności,
- pracowników działów personalnych.

Program studiów:
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- Komunikacja interpersonalna w prowadzeniu szkoleń - narzędzia psychologii praktycznej;
- Analiza potrzeb szkoleniowych;
- Badanie efektywności szkoleń;
- Logika tworzenia warsztatów szkoleniowych;
- Sztuka wystąpień publicznych;
- Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową - założenia i metody I;
- Prowadzenie szkoleń metodą warsztatową - założenia i metody II – Model diagnostyczny prowadzenia szkoleń;
- Dynamika procesu grupowego i jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym;
- Zasady prowadzenia treningu on the job - indywidualnych sesji szkoleniowych w miejscu pracy;
- Trudne sytuacje w pracy trenera podczas prowadzenia szkoleń;
- Sesja superwizyjna - indywidualne studia przypadku;
- Sesja egzaminacyjna - egzamin praktyczny.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu uiszczenia wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: