Studium coachingu, prowadzone w ramach Akademii Trenera i Coacha na Uczelni Łazarskiego, to doskonała propozycja dla osób, które chcą nabyć kompetencje w zakresie wdrażania coachingu w organizacjach i prowadzenia sesji coachingowych. Kierunek posiada akredytację International Coach Federation (ICF).

W trakcie rocznych studiów podyplomowych słuchacze nabędą wiedzę zgodną z kodeksem etycznym ICF, udoskonalą praktyczny warsztat, poznają szeroki wachlarz możliwości pracy coachingowej w każdym otoczeniu, narzędzia i metody do pracy coachingowej, będą prowadzić procesy coachingowe w trakcie studiów, odbywać superwizje z certyfikowanymi coachami.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do:
- menedżerów wszystkich szczebli,
- przedsiębiorców,
- psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, socjologów,
- przedstawicieli firm doradczych i szkoleniowych, trenerów, pracowników urzędów pracy,
- pracowników działów personalnych,
- osób zainteresowanych samorozwojem,
- osób, które planują zdobyć nowy zawód i zamierzają ubiegać się o międzynarodową akredytację International Coach Federation na poziomie ACC.

Program studiów:
Program kształcenia obejmuje następujące bloki tematyczne:
- Filozofia i specyfika pracy coachingowej;
- Sylwetka coacha;
- Techniki i narzędzia coachingowy;
- Zastosowanie innych elementów rozwojowych w coachingu;
- Coaching grupowy i zespołowy;
- Relacje biznesowe i pozyskiwanie klientów;
- Coaching w zmianie;
- Narzędzia budowania i wzmacniania własnej samooceny;
- Sesje mentorskie grupowe;
- Sesje mentorskie indywidualne.

Zajęcia prowadzone są wyłącznie przez praktyków oraz certyfikowanych coachów.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu uiszczenia wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: