Zarządca nieruchomości to atrakcyjny i niezwykle odpowiedzialny zawód. Jeśli chcesz zdobyć zarówno gruntowną wiedzę teoretyczną, jak i kluczowe kompetencje praktyczne (niezbędne do właściwego wykonywania tego zawodu), to polecamy wybór studiów "Zarządzanie nieruchomościami" prowadzonych w ramach Akademii rynku nieruchomości na Uczelni Łazarskiego.

Powołany do życia ustawą o gospodarce nieruchomościami zawód zarządcy nieruchomości spełnia niezwykle ważną rolę na rynku nieruchomości. Przyczynia się do utrzymania zasobów lokalowych w należytym stanie i lepszego zaspakajania zarówno potrzeb mieszkaniowych jak i potrzeb związanych z rynkiem lokali użytkowych.

Wykładowcami są uznani eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie branżowe.

Adresaci studiów:
Studia są przeznaczone dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych. Do udziału w studiach zachęcamy w szczególności:
- pracowników spółdzielni mieszkaniowych i firm zarządzających nieruchomościami,
- osoby, które zarządzają przedsiębiorstwami deweloperskimi oraz pracowników tych przedsiębiorstw,
pracowników firm specjalizujących się w obrocie nieruchomościami,
- kandydatów na zarządców nieruchomości.

Program studiów:
Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:
1. Podstawy wiedzy z zakresu prawa
- Elementy prawa w działalności zarządcy nieruchomości;
- Umowy cywilno-prawne.

2. Podstawy wiedzy ekonomicznej
- Badanie rynku;
- Podstawy ekonomiki rynku nieruchomości;
- Elementy finansów i rachunkowości.

3. Umiejętności interdyscyplinarne
- Zarządzanie relacjami;
- Finansowe aspekty prowadzenia działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami;
- Zarządzanie firmą;
- Prawo pracy.

4. Moduł specjalistyczny
- Profesjonalizm wykonywania usług zarządzania nieruchomościami;
- Wymagania prawne i etyczne w zarządzaniu nieruchomością;
- Komunikacja z klientami;
- Zarządzanie obsługą klienta;
- Zarządzanie dokumentacją;
- Techniczne utrzymanie nieruchomości;
- Kontrola realizacji zobowiązań umownych;
- Reprezentacja właściciela w czynnościach prawnych;
- Zarządzanie systemami finansowymi w procesie zarządzania nieruchomością.

Rekrutacja:
Kandydaci na studia muszą dostarczyć następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- CV,
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: