Celem studiów "Prawo deweloperskie i inwestycje na rynku mieszkaniowym", prowadzonych w ramach Akademii rynku nieruchomości na Uczelni Łazarskiego, jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji u osób, które zajmują się działalnością deweloperską na różnych płaszczyznach. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie branżowe.

Program przewiduje praktyczne przedstawianie omawianych zagadnień oraz zajęcia, których celem jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych w działalności deweloperskiej.

Adresaci studiów:
Studia skierowane są do:
- osób, które zarządzają przedsiębiorstwami deweloperskimi,
- pracowników przedsiębiorstw deweloperskich,
- członków zarządów spółdzielni mieszkaniowych,
- pracowników spółdzielni mieszkaniowych,
- adwokatów i aplikantów adwokackich,
- radców prawnych i aplikantów radcowskich,
- doradców prawnych.

Program studiów:
Zajęcia prowadzone są przez ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie branżowe: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz syndyków przedsiębiorstw deweloperskich. Pozwoli to na przedstawienie słuchaczom aktualnych problemów oraz najnowszego orzecznictwa w sprawach działalności deweloperskiej i budownictwa mieszkaniowego.

Program studiów został przygotowany po dokonaniu dogłębnej analizy podstawowych problemów jakie pojawiają się w działalności deweloperskiej i obejmuje następujące bloki tematyczne:

1. Zagadnienia ogólne Prawa obrotu nieruchomościami i Prawa budowlanego;
2. Budownictwo mieszkaniowe;
3. Prawo mieszkaniowe;
4. Ekonomiczne i marketingowe aspekty przedsięwzięcia deweloperskiego;
5. Egzamin dyplomowy.

Rekrutacja:
Kandydaci na studia muszą dostarczyć następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- CV,
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: