Celem unikatowych w skali kraju studiów „Prawo lotnicze”, prowadzonych w ramach Akademii transportu lotniczego na Uczelni Łazarskiego, jest uzyskanie lub pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu prawa lotniczego: krajowego, europejskiego i międzynarodowego.

Studia podyplomowe z zakresu prawa lotniczego stanowią odpowiedź na wypełnienie luki edukacyjnej w obszarze kształcenia podyplomowego związanego ze zmianami w zakresie rozwoju technologicznego, standaryzacji przepisów i procedur oraz integracji wykonywania nadzoru lotniczego oraz badania wypadków lotniczych.

Wykładowcami są wybitni przedstawiciele nauki prawa lotniczego, m.in. dr pułkownik Edmund Klich, były szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Prof. Marek Żylicz, specjalista z prawa lotniczego,dr Agnieszka Kunert-Diallo, prawnik LOT, dr Tomasz Szymczak, Prezes portu lotniczego w Łodzi , Tomasz Balcerzak, b. Prezes Eurolot, dr Piotr Kasprzyk, b.Wiceprezes ULC.

Adresaci studiów:
Studia adresowane są do:
- prawników (adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy),
- absolwentów Wydziałów/Uczelni Lotniczych (np. AON),
- członków personelu lotniczego (np. pilot, nawigator lotniczy, informator służby informacji powietrznej i inni),
- pracowników instytucji związanych z lotnictwem (porty lotnicze, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, PAŻP, aerokluby, PKBWL,itd.),
- pracowników linii lotniczych,
- pracowników lotnisk,
- pracowników aeroklubów,
- pracowników firm ubezpieczeniowych,
- wszystkich osób zainteresowanych rozwojem wiedzy i umiejętności w zakresie aspektów prawnych w lotnictwie.

Program studiów:
Bloki tematyczne:
1. Międzynarodowe publiczne prawo lotnicze (30 godzin)
2. Międzynarodowe prywatne prawo lotnicze (60 godzin)
3. System prawa UE i krajowego w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego (29 godzin)
4. Lotnicza działalność gospodarcza (10 godzin)
5. Prawne aspekty żeglugi powietrznej (FAB) (16 godzin)
6. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS) (35 godzin)
7. Prognozowanie i ekonomika rynku transportu lotniczego (20 godzin)

Rekrutacja:
Kandydaci na studia muszą dostarczyć następujące dokumenty:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy,
- CV,
- dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: