Dochodzenie wierzytelności bankowych to studia podyplomowe realizowane w ramach Akademii Praktyków Prawa na Uczelni Łazarskiego. Studia trwają dwa semestry i pozwalają słuchaczom na zdobycie wiedzy funkcjonowania banków i oraz innych podmiotów sektora finansowego.

W skład kadry prowadzącej zajęcia wchodzą jedynie doświadczeni praktycy, a także teoretycy sektora bankowego. Zajęcia prowadzą również sędziowie, adwokaci, komornicy oraz radcowie prawni.

Adresaci studiów:
Ze studiów podyplomowych skorzystają:
- osoby zajmujące się windykacją wierzytelności bankowych,
- pracownicy banków,
- adwokaci,
- aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni,
- aplikanci radcowscy.

Program studiów:
Program studiów obejmuje aktualne zagadnienia dotyczące sposobów dochodzenia wierzytelności bankowych, w tym także problematyki bankowego tytułu egzekucyjnego oraz alternatywnych metod dochodzenia wierzytelności.

Program studiów obejmuje takie przedmioty jak:
- dochodzenie wierzytelności bankowych w postępowaniu cywilnych i karnym,
- dochodzenie wierzytelności bankowych w postępowaniu egzekucyjnym,
- dochodzenie wierzytelności bankowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
- dochodzenie wierzytelności bankowych w postępowaniu upadłościowym,
- fundusze inwestycyjne.

Rekrutacja:
Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać dyplom magistra prawa lub ukończyć studia I stopnia z zakresu administracji. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: FinansePrawo