Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe to studia podyplomowe, realizowane w ramach Akademii Praktyków Prawa na Uczelni Łazarskiego. Studia trwają dwa semestry, a ich słuchacze zdobywają specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie doradcy restrukturyzacyjnego.

Pierwsza edycja studiów rozpoczęła się w 2013 roku i od tego czasu ten program cieszy się sporą popularnością, szczególnie wśród osób, które chciałyby jak najlepiej przygotować się do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Program kształcenia jest konsultowany i przygotowywany we współpracy z Instytutem Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością. W ramach studiów podyplomowych, słuchacze mają możliwość korzystać ze zniżek za wejścia na seminaria i konferencje organizowane przez Instytut.

Adresaci studiów:
Studia są przeznaczone przede wszystkim dla tych osób, które chciałyby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Treści programowe przydadzą się także:
- adwokatom,
- aplikantom adwokackim,
- radcom prawnym,
- aplikantom radcowskim,
- doradcom prawnym,
- pracownikom banków,
- pracownikom firm leasingowych.

Program studiów:
Program obejmuje zajęcia, w czasie których rozwiązywane są zadania problemowe pojawiające się na egzaminie państwowym. Słuchacze z pomocą wykładowców tworzą pisma i dokumenty zgodne z przepisami prawa restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego. Ważnym elementem programu jest także blok ekonomiczny, dzięki któremu słuchacze uczą się jak tworzyć, m.in. plan restrukturyzacyjny.

Program składa się czterech modułów. Są to:
Moduł I – prawo restrukturyzacyjne,
Moduł II – prawo upadłościowe,
Moduł III – ekonomiczne i społeczne aspekty restrukturyzacji i upadłości,
Moduł III - wybrane zagadnienia obsługi prawnej i ekonomicznej przedsiębiorcy w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: