Prawo restrukturyzacyjne to studia podyplomowe realizowane w ramach Akademii Praktyków Prawa na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Studia trwają dwa semestry i mają charakter praktyczny.

Organizowane wykłady oraz ćwiczenia pozwalają zgłębić aspekty związane z regulacją ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz pokrewnych zagadnień.

Część zajęć ma charakter warsztatowy, podczas których słuchacze samodzielnie przygotowują pisma i dokumenty składane w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Uczestnikom udostępniane są również materiały dydaktyczne, m.in. wzory pism i spisy wierzytelności, plany restrukturyzacyjne, propozycje składowe, sprawozdania rachunkowe.

Adresaci studiów:
Studia przeznaczone są dla:
- sędziów i ich asystentów,
- osób z licencją syndyka lub doradcy restrukturyzacyjnego,
- adwokatów i aplikantów adwokackich,
- radców prawnych i aplikantów radcowskich,
- doradców prawnych,
- pracowników firm windykacyjnych,
- pracowników działów windykacyjnych,
- pracowników banków.

Program studiów:
Program studiów jest połączeniem treści prawnych oraz ekonomicznych. Kadra praktyków i znawców prawa restrukturyzacyjnego kładzie nacisk na praktyczne przygotowanie słuchaczy do stosowania regulacji Prawa restrukturyzacyjnego w codziennej pracy. Zajęcia prowadzą osoby zajmujące się w praktyce restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Program studiów obejmuje m.in.:
- zagadnienia ogólne prawa restrukturyzacyjnego,
- przebieg postępowań restrukturyzacyjnych,
- ekonomiczne i społeczne aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw,
- wybrane zagadnienia obsługi prawnej i ekonomicznej restrukturyzowanego przedsiębiorstwa.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii: