Legislacja w praktyce to jeden z programów studiów podyplomowych realizowanych w ramach Akademii Praktyków Prawa na warszawskiej Uczelni Łazarskiego. Program studiów powstał we współpracy z praktykami z zakresu legislacji, dlatego słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności.

Część zajęć jest realizowana w ramach warsztatów, które pozwalają w praktyczny sposób poznać zasady tworzenia przepisów prawnych. Ukończenie studiów podyplomowych z legislacji jest uznawane przez wielu pracodawców za równoważne z ukończeniem aplikacji legislacyjnej, co stanowi dodatkowy atut dla słuchaczy.

Słuchacze nabywają umiejętności związane ze sporządzaniem aktów prawnych oraz formułowaniem opinii prawnych. Poznają zasady pracy legislatora, a także sposoby tworzenia i przyjmowania nowych aktów normatywnych. Zdobędzie umiejętności związane ze sporządzeniem aktów prawnych i formułowaniem opinii prawnych.

Adresaci studiów:
Komu przydadzą się te studia podyplomowe?
- pracownikom administracji rządowej i samorządowej,
- pracownikom działów prawnych dużych firm i korporacji,
- prawnikom.

Program studiów:
Program kształcenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- konstytucyjne aspekty tworzenia prawa,
- podstawy pracy legislatora,
- budowa aktu normatywnego,
- wybrane aspekty legislacyjne podstawowych dyscyplin prawa i teksty jednolite,
- proces legislacyjny,
- akty wykonawcze i akty prawa miejscowego.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo