W ramach Akademii Praktyków Prawa Uczelnia Łazarskiego w Warszawie organizuje studia podyplomowe Prawo egzekucyjne i windykacja należności. Studia trwają dwa semestry, a ich program został przygotowany w oparciu o analizę problemów jakie pojawiają się w działalności windykacyjnej.

Treści programowe obejmują wszystkie aspekty windykacji sądowej, począwszy od postępowanie rozpoznawcze, egzekucyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne po windykację pozasądową, tj. mediacje, arbitraż czy negocjacje.

Nabyte umiejętności oraz zdobyta wiedza pozwoli rozwinąć kompetencje wymagane przy działalności windykacyjnej. Studia podyplomowe z tego zakresu to również świetna propozycja dla adwokatów i radców prawnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i specjalizować się w zakresie przepisów egzekucyjnych oraz windykacyjnych.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe zostały przygotowane z myślą o:
- osobach, które zarządzają przedsiębiorstwami windykacyjnymi,
- pracownikach firm windykacyjnych,
- adwokatach i aplikantach adwokackich,
- radcach prawnych i aplikantach radcowskich,
- doradcach prawnych,
- pracownikach banków.

Program studiów:
Program przewiduje praktyczne przedstawianie omawianych zagadnień oraz zajęcia, których celem jest ćwiczenie umiejętności potrzebnych w działalności windykacyjnej. Słuchacze uczą się jak tworzyć pisma procesowe oraz odbywają zajęcia z zakresu problematyki postępowania dowodowego. Zajęcia są prowadzone przez sędziów, adwokatów, komorników, a więc praktyków prawa.

Zajęcia obejmują takie zagadnienia jak:
- ogólne postępowanie cywilne,
- postępowanie egzekucyjne,
- dochodzenie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
- pozasądowa windykacja należności i strategia działania przedsiębiorstwa windykacyjnego.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo