Studia podyplomowe prawo ochrony środowiska powstały w odpowiedzi na rosnącą świadomość społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów i ogólnej ochrony środowiska. Na rynku pracy pożądani są specjaliści, którzy posiadają pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych aspektów regulujących ochronę środowiska. Studia są organizowane w ramach Akademii Praktyków Prawa Uczelni Łazarskiego.

Dzisiejsze normy prawne wymuszają na przedsiębiorstwach inwestycyjnych oraz produkcyjnych przestrzeganie wymagań związanych z ochroną środowiska, dlatego każdy podmiot potrzebuje pracowników specjalizujących się w tej dziedzinie prawnej. Słuchaczom przekazywana jest wiedza z zakresu polskiego, jak i unijnego prawa ochrony środowiska obowiązujących przy produkcji czy segregacji odpadów.

Adresaci studiów:
Słuchaczami studiów mogą zostać:
- pracownicy przedsiębiorstw działających w branży prawa ochrony środowiska,
- pracownicy spółek doradczych,
- pracownicy sektora samorządowego,
- absolwentów ochrony środowiska, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o aspekty prawne.

Program studiów:
Wykłady oraz ćwiczenia prowadzą praktycy: eksperci rozpoznawalnych kancelarii prawniczych, urzędnicy sektora ochrony środowiska oraz przedstawiciele sądów administracyjnych. Słuchacze mają możliwość poszerzenia wiedzy w tym zakresie oraz zwiększenie umiejętności, które przydadzą się zarówno adwokatom i radcom prawnym, jak i pracownikom samorządowym oraz specjalistom w przedsiębiorstwach produkcyjnych i budowlanych.

Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- wprowadzenie do prawa ochrony środowiska,
- pozwolenia na korzystanie ze środowiska,
- udostępnianie informacji o środowisku, udział społeczeństwa i oceny oddziaływania na środowisko naturalne,
- prawo o odpadach,
- prawo emisyjne,
- zmiany klimatyczne,
- ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym,
- ochrona przyrody
- odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska,
- egzekwowanie prawa ochrony środowiska,
- doing business w ochronie środowiska.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: PrawoPrzyrodnicze