Prawo podatkowe to studia podyplomowe prowadzone w ramach Akademii Praktyków Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W trakcie dwóch semestrów słuchacze zostają przygotowani do obsługi obrotu podatkowego przez doświadczonych praktyków: sędziów NSA, doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów.

Zajęcia praktyczne są prowadzone z wykorzystaniem metody case-study. Słuchacz uczą się w jaki sposób pisać odwołania oraz zażalenia w postępowaniu administracyjnym oraz skargi do WSA. Po dwóch semestrach nauki zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu podatków, prawa podatkowego, a także prawa skargowego.

Adresaci studiów:
Studia zostały przygotowane z myślą o:
- osobach przygotowujących się do egzaminu na doradce podatkowego
- pracownikach organów administracji podatkowej i skarbowej,
- pracownikach firm zajmujących się obsługą obrotu podatkowego,
- księgowych,
- prawnikach,
- ekonomistach,
- przedsiębiorcach.

Program studiów:
Program studiów składa się z sześciu modułów, w ramach których odbywają się zajęcia. Są to kolejno:
moduł I – wprowadzenie do prawa podatkowego i zagadnienia ogólne,
moduł II – materialne prawo podatkowe,
moduł III – procesowe i ustrojowe prawo podatkowe,
moduł IV – organy kontroli skarbowej i niezależności skarbowe oraz prawo karne skarbowe,
moduł V – rachunkowość,
moduł VI – prawo celne.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów oraz ćwiczeń. Podczas spotkań słuchacze wspólnie z wykładowcami będą opracowywać pisma procesowe wymagane podczas postępowania podatkowego, a także analizy podatkowe na podstawie kazusów.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: FinansePrawo