W ramach Akademii Praktyków Prawa Uczelnia Łazarskiego prowadzi studia podyplomowe z zakresu "Prawa mody". Celem tych studiów jest przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy z zakresu polskiego i unijnego prawa własności intelektualnej, zasad regulujących ochronę dóbr osobistych, danych osobowych, a także reguł uczciwej konkurencji.

Studia trwają dwa semestry, a słuchacze odbywają zajęcia z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa spółek czy prawa podatkowego nabyte umiejętności pozwolą im w przyszłości jeszcze lepiej rozwijać się w branży modowej.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe zostały przygotowane z myślą o prawnikach, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, dobór osobistych oraz w zakresie e-commerce.

Na studiach podyplomowych z prawa mody skorzystają również osoby, które chcą założyć lub już prowadzą własną działalność w branży odzieżowej.

Program studiów:
Wykłady są prowadzone wyłącznie przez doświadczonych prawników, który posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i wykorzystują ją w codziennej pracy. Część zajęć prowadzą także osoby związane z biznesem, które podzielą się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami.

Program studiów składa się czterech bloków tematycznych, które obejmują tematykę:
- własności intelektualnej,
- regulacji dotyczących e-commerce, ochrony konsumenta, reklamy, promocji oraz uczciwej konkurencji,
- ochrony dóbr osobistych, prywatności i danych osobowych,
- korporacji, a także podatkowych i biznesowych aspektów działalności w sektorze mody.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo