Studia podyplomowe Mediacje rodzinne i karne są organizowane przez Uczelnie Łazarskiego w ramach Akademii Prawa Sądowego. Trwają dwa semestry i kompleksowo przygotowują do roli mediatora w sprawach karnych, nieletnich oraz rodzinnych.

Słuchacze w trakcie studiów dowiedzą się jak rozwiązywać spory i łagodzić konflikty, również z wykorzystaniem alternatywnych i niekonwencjonalnych metod.

Dlaczego powstały te studia podyplomowe? Mediacje stają się coraz popularniejsze i często są wybierane jako alternatywa dla tradycyjnej drogi sądowej. Program studiów jest realizowany wspólnie z Polskim Centrum Mediacji, stowarzyszeniem, które szkoli przyszłych mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministra Sprawiedliwości.

Adresaci studiów:
Studia zostały przygotowane dla absolwentów prawa, psychologii, pedagogiki, socjologii i resocjalizacji. Są szczególnie polecane osobom, które dopiero rozpoczynają swoją pierwszą pracę i chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia mediacji w sądzie.

Słuchaczami tego kierunku studiów zostają też pracownicy pomocy społecznej, a także poradni psychologiczno-pedagogicznych. Studia podyplomowe z zakresu mediacji rodzinnych i karnych przydadzą się również pracownikom placówek resocjalizacyjnych, ośrodków wychowawczych, kuratorom sądowym, a także prawnikom.

Program studiów:
Program studiów składa się z trzech modułów, są to kolejno:
1. Moduł podstawowy;
2. Moduł specjalizacyjny;
3. Moduł dyplomowy.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: PrawoPsychologia