W ramach Akademii Prawa Sądowego Uczelnia Łazarskiego w Warszawie prowadzi studia z zakresu prawa sądowego dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych.

W trakcie studiów podyplomowych słuchacze nabywają praktycznych umiejętności, a także są przygotowywani do zdania państwowego egzaminu sędziowskiego.

Program studiów podyplomowych z prawa sądowego dla sędziów i referendarzy został przygotowany z myślą o osobach, które chciałby jak najlepiej wypaść na egzaminie państwowym, a także jeszcze przed jego zdaniem, chcą nauczyć się w jaki sposób opracowywać orzeczenia sądowe uzasadnienia w sprawach cywilnych i karnych.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe zostały przygotowane z myślą o asystentach sędziów i referendarzy sądowych.

Program studiów:
Program studiów podzielony jest na 5 modułów tematycznych, które realizowane są przez 2 semestry:
Moduł I – sprawy cywilne,
Moduł II – procedura cywilna,
Moduł III – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
Moduł IV – prawo karne i procedura karna,
Moduł V – prawo europejskie.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów i konwersatoriów. Słuchacze w trakcie zjazdów zajmują się opracowywaniem uzasadnień oraz orzeczeń sądowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych sędziów oraz pracowników naukowych.

Rekrutacja:
Aby zostać słuchaczem studiów podyplomowych należy najpierw ukończyć studia prawnicze.

Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia studiów prawniczych oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo