Studia podyplomowe są organizowane na Uczelni Łazarskiego w ramach Akademii Prawa Sądowego. Zajęcia prowadzą doświadczeni adwokaci, radcowie prawni oraz sędziowie pracujący na co dzień w sądach powszechnych oraz Sądzie Najwyższym.

Najważniejszym celem studiów jest podwyższenie umiejętności w zakresie opracowywania pozwów sądowych, wniosków oraz apelacji w sprawach cywilnych, aktów oskarżenia, a także innych dokumentów sądowych. W trakcie studiów słuchacze zostają kompleksowo przygotowani do przystąpienia do egzaminów adwokackich i radcowskich.

Studia trwają dwa semestry, w trakcie których rozwijane są umiejętności praktyczne. Na zajęciach słuchacze pracują w oparciu o metodę case-study na aktach spraw sądowych. Absolwenci studiów podyplomowych bardzo dobrze radzą sobie na prawniczych egzaminach państwowych.

Adresaci studiów:
Słuchaczami studiów podyplomowych z prawa sądowego są aplikanci adwokaccy i radcowscy. Studia są też polecane magistrom prawa, którzy przygotowują się do państwowego egzaminu adwokackiego i radcowskiego.

Program studiów:
Program studiów składa się z sześciu modułów tematycznych:
moduł I – umowy cywilnoprawne,
moduł II – procedura cywilna,
moduł III – prawo karne i procedura karna,
moduł IV – postępowanie przed sądami administracyjnymi,
moduł V – wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego,
moduł VI – prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Rekrutacja:
Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia studiów prawniczych oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: Prawo