Studia podyplomowe z zakresu zarządzania sekretariatem sądowym trwają dwa semestry, podczas których słuchacze zostają kompleksowo przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych w sekretariatach i działach administracji sądów powszechnych.

Jest to propozycja dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę, jak i doświadczonych pracowników – zarówno jedni, jak i drudzy będą mogli nabyć praktycznych umiejętności oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Zarządzanie sekretariatem sądowym unikatowe studia, które kierunkowo kształcą słuchaczy, od razu przygotowując do pracy na stanowiskach kierowniczych w sekretariatach i oddziałach sądów powszechnych. Program studiów podyplomowych został przygotowany w taki sposób, aby jednocześnie łączył zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne.

Zajęcia trwają dwa semestry, w trakcie których omawiane są zagadnienia z zakresu prawa ustrojowego, kontroli zarządczej, finansów publicznych, a także te związane z gospodarką i mieniem Skarbu Państwa.

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe są organizowane w ramach Akademii Prawa Sądowego z myślą o osobach, które pracują lub zamierzają pracować jako kierownicy sekretariatów wydziałów orzeczniczych w sądach powszechnych oraz urzędnikach zatrudnionych w podobnych jednostkach administracyjnych.

Program studiów:
W trakcie studiów słuchacze uczestniczą w zajęciach z zakresu:
- wybranych zagadnień z zakresu prawa ustrojowego,
- zarządzania i kontroli zarządczej w sądownictwie powszechnej,
- finansów publicznych oraz wybranych zagadnień związanych z gospodarką mienia Skarbu Państwa,
- wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i prawa karnego,
- psychologii i socjologii w procesie organizacji i zarządzania.

Rekrutacja:
Studia są przeznaczone dla obecnych oraz przyszłych kierowników sekretariatów w sądach powszechnych, ich zastępców, a także urzędników sądowych.

Kandydaci zobligowani są do dostarczenia kompletu następujących dokumentów:
- wypełnionego formularza zgłoszeniowego,
- CV,
- dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia),
- skanu/ksero dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia oraz skan/ksero dowodu osobistego.

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym, dwa razy w miesiącu. Uczelnia zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie lub organizacji zjazdów. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby kandydatów. Harmonogram studiów przygotowany zostanie po zakończeniu procesu rekrutacji.

Jednostka prowadząca:
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Kontakt:
Aleksandra Bonarska-Dzięcioł
+48 22 54 35 322
ckp@lazarski.edu.pl

Adres:
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa


Program w kategorii:
Kierunki studiów: PrawoZarządzanie